STANJE NA CESTAHPROMETNO POROČILO

DANES 22:35

Nesreče

Na gorenjski avtocesti sta pred Podtaborom proti Avstriji zaprta vozni in prehitevalni pas, promet poteka po počasnem.

Na ljubljanski severni obvoznici na rondoju Tomačevo, oviran promet.

Ovire

Na štajerski avtocesti med priključkoma Vransko in Šentrupert v smeri Maribora, okvara tovornega vozila, oviran promet.

Zemeljski plaz

Zaprta je cesta Črnivec - Radmirje, med Črnivcem in Novo Štifto.

Delo na cesti

- Dolenjska avtocesta zaradi pranja predorov Debeli hrib in Mali Vrh proti Ljubljani, na odseku Šmarje Sap - Ljubljana do 5. ure. Obvoz bo je po regionalni cesti preko Škofljice.
- V Ljubljani na Šmartinski cesti, odsek Sneberje - Ljubljana, v križišču s cesto Trbeže, bo do februarja 2023 promet zaradi gradnje krožišča potekal izmenično enosmerno. Pričakujemo zastoje.
- V Kranju promet poteka izmenično enosmerno na cesti preko Savskega otoka (Kidričeva-Iskra/Stara cesta), do 8. 10.
- Na primorski avtocesti med Divačo in Kozino bo predvidoma do 30. 11. promet potekal dvosmerno po eni polovici avtoceste.
- V Mengšu bo popolna zapora Slovenske ceste do 20. 4. 2023.
- Na mariborski vzhodni obvoznici na območju razcepa Dragučova, več.

Več o delovnih zaporah, prometna napoved.


POMEMBNA OBVESTILA

A2
A2
A2, Obrežje - Ljubljana, pred predorom Mali Vrh v smeri Ljubljane, dela, popolna zapora.
A1
A1
A1, Ljubljana - Maribor, priključek Vransko - priključek Šentrupert v smeri Maribora, okvara tovornega vozila, oviran promet.
H3
H3
H3, Ljubljana - severna obvoznica, krožišče Tomačevo, prometna nesreča, oviran promet.
A2
A2
A2, Ljubljana - Karavanke, pred priključkom Podtabor v smeri Karavank, Avstrije, prometna nesreča, zaprta vozni in prehitevalni pas, promet poteka po počasnem pasu.
A2
A2
A2, Obrežje - Ljubljana, priključek Šmarje Sap - razcep Malence v smeri Ljubljane, dela, popolna zapora, promet je preusmerjen preko Šmarja, Škofljice na priključek Lj.jug.
A1
A1
A1, Ljubljana - Koper, priključek Divača - priključek Kozina v smeri Kopra, dela, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer, do 30. 11. 2022.
G2
G2
G2-104, Mengeš - Trzin - Črnuče, v Mengšu Slovenska cesta, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, obnova vodovoda in kanalizacije, do 20. 4. 2023.
R1
R1
R1-225, Črnivec - Radmirje, Črnivec - Nova Štifta, popolna zapora, zemeljski plaz. Obvoz: za osebna vozila na relaciji Črnivec - Podlom - Kranjski Rak - Luče - Radmirje - Gornji Grad in obratno.

OSTALA OBVESTILA

A2
A2
A2, Obrežje - Ljubljana, pred izvozom Šmarje Sap v smeri Ljubljane, dela, zaprt prehitevalni pas.
A2
A2
A2, Obrežje - Ljubljana, uvoz Šmarje Sap v smeri Ljubljane, dela, popolna zapora.
R3
R3
R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most), pri Dobrovi, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 30. 5. 2023.
R1
R1
R1-225, Kamnik - Stahovica - Črnivec, Pri Podlomu, izmenično enosmerni promet, izgradnje optičnega omrežja GOŠO5, do 31. 10. 2022.
LG
LG
Ljubljana, Štajerska cesta, dela, oviran promet.
A4
A4
A4, mejni prehod Gruškovje, Macelj, čakalne dobe: tovorna vozila 1 h pri vstopu.
R3
R3
R3-744, Štore - Svetina - Laško, v Štorah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 11. 2022.
R3
R3
R3-652, Moravče - Čatež - Trebnje, Čatež - Trnje, izmenično enosmerni promet, preplastitev vozišča, do 28. 10. 2022.
R2
R2
R2-436, Zg. Kungota - Jurij, na Jurskem Vrhu, oviran promet, gradnja optičnega omrežja Rune.
R3
R3
R3-644, Ljubljana (Šmartinska) - Šentjakob, na Šmartinski cesti v križišču s cesto Trbeže, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste (gradnja krožišča), do 28. 2. 2023.
A2
A2
A2, Ljubljana - Karavanke, priključek Jesenice vzhod - počivališče Jesenice v smeri Karavank, Avstrije, dela, zaprt vozni pas.
R1
R1
R1-204, Šempeter - Dornberk, v Volčji Dragi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija nadvoza čez železnico, do 20. 2. 2023.
R3
R3
R3-656, Kočevska Reka - Borovec, izmenično enosmerni promet, obnova vozišča in izvedba kamnitih zložb, do 13. 4. 2023. Dela potekajo na več odsekih hkrati.
R2
R2
R2-454, Miklavž - Hajdina, Miklavž - Rošnja, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, dograditev kabelske kanalizacije, do 31. 12. 2022.
LC
LC
LC, Boršt, most čez Krko, popolna zapora, poškodovan most zaradi poplav.
A5
A5
A5, Pince - Maribor, priključek Pernica - razcep Dragučova v smeri Maribora, dela, zaprt prehitevalni pas.
A1
A1
A1, Maribor - vzhodna obvoznica, razcep Dragučova - krožišče Pesnica v smeri Šentilja, Avstrije, dela, zaprt prehitevalni pas.
R2
R2
R2-444, Selo - Nova Gorica, pri Ajševici, oviran promet, izgradnja krožnega križišča.
R3
R3
R3-613, Ajševica - Nova Gorica, pri Ajševici, popolna zapora, izgradnja krožnega križišča.
R1
R1
R1-230, Gornja Radgona - Radenci, v Gornji Radgoni, Ljutomerska cesta, izmenično enosmerni promet, gradnja padavinske kanalizacije, do 10. 10. 2022.
R2
R2
R2-403, Češnjica - Škofja Loka, v Studenem, izmenično enosmerni promet, sanacije fasade na objektu, do 10. 10. 2022.
R3
R3
R3-633, Jereka - Jezero, v Srednji vasi v Bohinju, izmenično enosmerni promet, obnova strehe stanovanjske hiše, do 28. 10. 2022.
R2
R2
R2-444, Ajdovščina (obvoznica), oviran promet, izgradnja krožnega križišča, do 7. 10. 2022.
A1
A1
A1, Šentilj - Maribor, krožišče Pesnica - razcep Dragučova v smeri Maribora, dela, zaprt prehitevalni pas.
A5
A5
A5, Maribor - Pince, razcep Dragučova - priključek Pernica v smeri Murske Sobote, dela, zaprt prehitevalni pas.
R3
R3
R3-634, Javornik - Gorje, v Lipcah, izmenično enosmerni promet, ureditev prehoda za pešce, do 15. 10. 2022.
R2
R2
G1-3, Lenart - Gornja Radgona, v Lenartu v Slovenskih Goricah, izmenično enosmerni promet, nadomestna gradnja mostu čez vodotok Velka, do 25. 4. 2023.
A1
A1
A1, Koper - Ljubljana, priključek Kozina - priključek Divača v smeri Ljubljane, dela, zaprt prehitevalni pas, do 30. 11. 2022.
R1
R1
R1-201, Kranjska Gora - Rateče, v Podkorenu, v križišču proti Korenskem sedlu, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča.
R3
R3
R3-639, Ljubljana (Šentvid) - Vodice, Tacenska cesta, oviran promet, dograditev TK kabelske kanalizacije.
R1
R1
R1-210, Kranj - prelaz Jezerski Vrh, Spodnji Kraj - prehod Jezerski vrh, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, postavitve elementov za vodenje motoristov, do 23. 11. 2022, med 7. in 17. uro.
R3
R3
R3-733, Vavta vas - Dolenjske Toplice - Podturn, Rumanji vasi, v Vavti vasi, izmenično enosmerni promet, sanacija strehe na stanovanjskem objektu, do 9. 10. 2022.
R2
R2
R2-435, Maribor - Ruše, v Laznici, izmenično enosmerni promet, gradnja kanalizacije, do 29. 10. 2022.
R1
R1
R1-208, Kortine - Gračišče, pri Kubedu, izmenično enosmerni promet, sanacija plazov, do 26. 5. 2023.
R1
R1
R1-203, Predel - Bovec, pri odcepu za Bavšico, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 19. 12. 2022.
R1
R1
R1-227, Kotlje - Slovenj Gradec, v Slovenj Gradcu, oviran promet, gradnje kolesarske povezave.
R1
R1
R1-229, Rogoznica - Senarska, na Ptuju, Slovenskogoriška cesta, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 15. 10. 2022.
R2
R2
R2-412, Kranj (Kidričeva - Iskra), izmenično enosmerni promet, preplastitve vozišča (reklamacija), do 8. 10. 2022. V času prometnih konic so možni zastoji.
R1
R1
R1-219, Podčetrtek - Bistrica ob Sotli, Golobinjek - Dekmanca, izmenično enosmerni promet, izgradnja kolesarske steze, do 26. 10. 2022, med 7. in 17. uro.
R3
R3
R3-682, Loke - Ledinščica, v Dobju pri Lesičnem, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu, do 31. 10. 2022.
R3
R3
R3-676, Sp. Pohanca - Kapele, pri Dečnem selu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnje pločnika in AP, do 30. 10. 2022.
R2
R2
R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica, pri Zgornji Polskavi, izmenično enosmerni promet, gradnje sekundarne kanalizacije, do 11. 10. 2022.
R3
R3
R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj, v Sv. Tomažu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcija ceste, do 31. 10. 2022.
R3
R3
R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj), v Pacinju, izmenično enosmerni promet, gradnja regionalne kolesarske povezave in komunalne kanalizacije, do 30. 12. 2022.
R3
R3
R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša, pri Podčepovanu, popolna zapora, popravilo ceste, zapora velja do preklica. Obvoz: možen po državnih cestah Čepovan - Most na Soči - Železniška postaja - Dolenja Trebuša.
R2
R2
R2-421, Ručetna vas - Štrekljevec, v Semiču, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija hodnika za pešce, do 14. 11. 2022.
G2
G2
G2-102, Kalce - Logatec, pred Logatcem, oviran promet, ureditve prehoda za pešce, do 7. 10. 2022.
LG
LG
Maribor, Malečniški most, izmenično enosmerni promet, ureditve ceste in izvedbe priključka, do 17. 10. 2022.
R2
R2
R2-426, Pesje - Gorenje, pri Gorenju, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 31. 12. 2022.
R3
R3
R3-696, Velenje - Škale, v Velenju, na Kidričevi cesti, oviran promet, izvedba gradbiščnega priključka, do 30. 9. 2023.
R2
R2
R2-414, Kamnik - Ločica, pri Ločici pri Vranskem, promet poteka ob gradbišču izmenično enosmerno, nadomestna gradnja mostu čez potok Motnišnica, do 18. 12. 2022.
R2
R2
R2-441, Murska Sobota - Gederovci, v Murski Soboti, Ulica Štefana Kovača, izmenično enosmerni promet, sanacije fasade in strehe objekta, do 15. 12. 2022.
R1
R1
R1-225, Kamnik - Stahovica - Gornji Grad, Črna pri Kamniku - Potok v Črni, izmenično enosmerni promet, gradnja kanalizacije in obnova vozišča, do 31. 10. 2022.
R1
R1
R1-225, Stahovica - Gornji Grad, pri Črni pri Kamniku, izmenično enosmerni promet, gradnja kanalizacije in obnova vozišča, do 31. 10. 2022.
R1
R1
R1-210, Predvor - Zg. Jezersko, pri Kokri, izmenično enosmerni promet, obnove vozišča, do 9. 11. 2022.
H3
H3
H3, Ljubljana - severna obvoznica, uvoz Ljubljana Nove Jarše v smeri Zadobrove, dela, popolna zapora.
H3
H3
H3, Ljubljana - severna obvoznica, izvoz Ljubljana Nove Jarše iz smeri Zadobrove, dela, popolna zapora.
H3
H3
H3, Ljubljana - severna obvoznica, priključek Ljubljana Nove Jarše - razcep Zadobrova v smeri Zadobrove, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih.
LZ
LZ
Ljubljana, servisna cesta, med Bratislavsko in Leskoškovo cesto, proti Zadobrovi, dela, popolna zapora.
R3
R3
R3-614, Opatje selo - Komen, pri Gornji vasi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste in izvedbe hodnika za pešce.
R3
R3
R3-687, Dole - Ponikva - Loče, Ponikve - Ostrožno pri Ponikvi, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije ceste, do 31. 12. 2022.
G1
G1
G1-11, Koper - Dragonja, pred mejnim prehodom Dragonja, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija mostu čez Dragonjo, do 18. 1. 2023.
G1
G1
G1-7, Kozina - Starod, v Gradišču pri Materiji, izmenično enosmerni promet, izgradnje krožišča in ureditve ceste, do 19. 11. 2022.
R2
R2
R2-406, Škofije - Ankaran - Lazaret, pri Ankaranu, oviran promet, izgradnja krožnega križišča.
R2
R2
R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica, Rače-Fram, izmenično enosmerni promet, gradnja cestnega priključka z levo zavijalnim pasom, do 15. 12. 2022.
R3
R3
R3-698, Mežica - Reht, izmenično enosmerni promet, preplastitve vozišča.
R1
R1
R1-210, Zg. Jezersko - Preddvor, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, zaščita pred padajočim kamenjem, do 30. 12. 2022.
R3
R3
R3-634, Javornik - Gorje, v Spodnjih Gorjah, popolna zapora, obnova cestišča in gradnja kanalizacije, do 23. 12. 2022. Obvoz: Bled–Lesce–Žirovnica–Javornik–Lipce in obratno.
R2
R2
R2-436, Dolnja Počehova, pri Dolnji Počehovi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in gradnja kolesarske povezave, do 30. 9. 2023.
R3
R3
R3-730, Žice - Sv. Ana - Zg. Ščavnica, pri Žicah, izmenično enosmerni promet, obnova ceste in gradnja kolesarske povezave, do 30. 3. 2023.
R2
R2
R2-403, Češnjica - Škofja Loka, pri Dolenji vasi, izmenično enosmerni promet, gradnje kolesarske povezave, do 15. 11. 2022.
A5
A5
A5, Maribor - Pince, priključek Murska Sobota - priključek Sveti Jurij ob Ščavnici v smeri Maribora, dela, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer.
A5
A5
A5, Maribor - Pince, priključek Sveti Jurij ob Ščavnici - priključek Vučja vas v smeri Murske Sobote, dela, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer, promet poteka po drugi polovici avtoceste.
R3
R3
R3-702, Trbonje - Vuhred, Vuzenica - Sv. Vid, oviran promet, obnova cestišča, do 31. 10. 2022.
R1
R1
R1-219, Poljčane - Podplat, pri Spodnjem Gaberniku, izmenično enosmerni promet, obnova ceste, do 8. 11. 2022.
R1
R1
R1-225, Radmirje - Mozirje, Grušovlje - Spodnja Račica, izmenično enosmerni promet, ureditev kabelske kanalizacije, do 13. 11. 2022. Dela potekajo na posameznih odsekih na omenjeni relaciji.
R3
R3
R3-644, Domžale - Duplica, v Preserjah pri Radomljah, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, vzdrževalna dela.
A2
A2
A2, Ljubljana - Obrežje, izvoz Dobruška vas iz smeri Ljubljane, dela, popolna zapora.
A2
A2
A2, Ljubljana - Obrežje, uvoz Dobruška vas v smeri Obrežja, dela, popolna zapora.
R3
R3
R3-630, Prem - Obrov, Prem - Čelje, izmenično enosmerni promet, manjša popravila zidov in kašt, do 26. 10. 2022.
R2
R2
R3-669, Dobruška vas - Šentjernej, pri AC priključku Dobruška vas, izmenično enosmerni promet, izvedba preplastitve vozišča na avtocesti, do 13. 10. 2022.
H3
H3
H3, Ljubljana - severna obvoznica, razcep Zadobrova iz smeri Novih Jarš proti Zaloški, dela, promet poteka po enem pasu.
R1
R1
R1-221, Trojane - Izlake - Zagorje, pri Kisovcu, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze, do 28. 10. 2022.
R3
R3
R3-723, Šalovci - Čepinci, pri Šalovcih, popolna zapora, obnova ceste, do 12. 10. 2022. Obvoz: Dol–Švecin Breg–Trajberni–Lekičfala–Šalovci in obratno.
R1
R1
R1-225, Kamnik (Mekinje), na Cankarjevi cesti, izmenično enosmerni promet, gradnje kablovoda, do 5. 11. 2022.
R2
R2
R2-438, Trate - Gornja Radgona, Segovci - Lutverci, oviran promet, gradnja kolesarske steze, do 30. 10. 2022.
RT
RT
RT-919, Žuniči - Vinica, Preloka - Balkovci, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnova vozišča, do 30. 11. 2022.
R2
R2
R2-410, Tržič - Kokrica, pri Križah, oviran promet, gradnja fekalne kanalizacije, do 31. 10. 2022.
R2
R2
R2-408, Logatec - Žiri, pri Žireh, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča, do 30. 11. 2022.
R3
R3
R3-656, (Dragarji) Zgornji Čačič - Osilnica, pri Podvrhu, izmenično enosmerni promet, plazenje tal, do 19. 9. 2023.
R2
R2
R2-447, Ločica - Trojane, pri Ločici, izmenično enosmerni promet, gradnje primarnega vodovoda, do 20. 10. 2022.
R2
R2
R2-441, Murska Sobota - Gederovci, v Murski Soboti na Lendavski ulici, izmenično enosmerni promet, sanacije fasade, do 19. 10. 2022.
H4
H4
H4, Nova Gorica - Razdrto, prehod Vrtojba - priključek Šempeter v smeri Razdrtega, dela, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer.
R3
R3
R3-642, Vrhnika - Podpeč, na Pakem, izmenično enosmerni promet, poškodovano vozišče.
R2
R2
R2-447, Trzin - Domžale - Krtina, v Domžalah, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, preplastitev vozišča v sklopu gradnje kolesarske povezave (IV. faza), do 24. 11. 2022.
R3
R3
R3-647, Mlačevo - Krka, Žalna - Luče, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja optičnega omrežja, do 15. 11. 2022.
R2
R2
R2-403, Podrošt - Češnjica, pri Zalem Logu, izmenično enosmerni promet, protipoplavne ureditve Selške Sore, II. faza, do 27. 1. 2023, več polovičnih zapor.
H4
H4
H4, Razdrto - Nova Gorica, pred priključkom Šempeter v smeri Vrtojbe, Italije, dela, zaprt prehitevalni pas.
R3
R3
R3-605, Kambreško - Livek, v Liveku, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča, do 30. 11. 2022.
R1
R1
R1-204, Dornberk - Štanjel, v Lisjakih, izmenično enosmerni promet, sanacija železniškega nadvoza, do 15. 10. 2022, kratkotrajne do 30 minutne popolne zapore med 8. in 14. uro.
R3
R3
R3-632, Ilirska Bistrica - Novokračine, v Ilirski Bistrici, na Podgrajski ulici, izmenično enosmerni promet, gradnja kanalizacije, do 8. 11. 2022.
RT
RT
RT-932, Slovenj Gradec - Pungart, Golavabuka, izmenično enosmerni promet, preplastitev vozišča, do 4. 11. 2022.
R1
R1
R1-210, Trebija - Sovodenj, Fužine - Hobovše pri Stari Oselici, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 30 minut), sanacija zidov in brežin, do 17. 11. 2022.
A2
A2
A2, Ljubljana - Karavanke, uvoz Vodice v smeri Karavank, Avstrije, dela, popolna zapora.
R1
R1
R1-207, Col - Črni Vrh in Col - Predmeja, na Colu, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožnega križišča, do 31. 10. 2022.
RT
RT
RT-907, Krnica - Radovna, Krnica, most čez Radovno, promet poteka ob gradbišču izmenično enosmerno, gradnja novega mostu, do 28. 1. 2023.
R2
R2
R2-403, Škofja Loka - Železniki, v Studenem, izmenično enosmerni promet, nadomestna gradnja mostu, do 31. 10. 2022.
R3
R3
R3-716, Grad - Kuzma, v Kuzmi, popolna zapora, ureditev križišča, do 15. 11. 2022. Obvoz: po lokalnih cestah.
G1
G1
G1-1, Dravograd - Maribor, Vurmat - Zgornji Boč, izmenično enosmerni promet, izvedba ukrepov pred padajočim kamenjem, do 8. 10. 2022.
G1
G1
G1-1, Maribor - Dravograd, pri Vurmatu, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), izvedba ukrepov za zaščito pred padajočim kamenjem, do 12. 10. 2022.
RT
RT
RT-907, Mojstrana - Zg. Radovna, v Dovjah, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, ureditev parkirišča "na prodih", do 28. 10. 2022.
R3
R3
R3-695, Gorenje - Soteska, pri Soteski, popolna zapora, gradnja kolesarske povezave Velenje - Mozirje (odsek 2.6 Šoštanj - Soteska), do 30. 11. 2022. Obvoz: Soteska - Letuš - Šmartno ob Paki - Gorenje in obratno.
R3
R3
R3-682, Loke - Ledinščica, v Bistrici, v Dobju pri Lesičnem, izmenično enosmerni promet, gradnja avtobusnih postajališč, do 14. 10. 2022.
R3
R3
R3-721, Petrovci - Kuzma, v Šulincih, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 14. 11. 2022.
R3
R3
R3-697, Gornji grad - Nazarje, Volog - Šmartno ob Dreti, izmenično enosmerni promet, izgradnja optičnega omrežja, do 30. 10. 2022.
R2
R2
R2-409, Brezovica - Vrhnika, med Brezovico in Dragomerjem, dela, oviran promet na več odsekih.
R2
R2
R2-409, Brezovica - Vrhnika, pri Logu pri Brezovici, izmenično enosmerni promet, izgradnja kolesarske povezave, do 20. 11. 2022, dnevno med 7. in 17. uro.
R3
R3
R3-642, Vrhnika - Podpeč, na Vrhniki, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča, do 20. 12. 2022.
R3
R3
R3-643, Cerknica - Rakitna, Cerknica - Begunje pri Cerknici, popolna zapora, izgradnja kanalizacije in ureditev brežin, do 15. 10. 2022. Obvoz: za osebna in intervencijska vozila po lokalnih cestah Cerknica - Brezje - Begunje. Za tovorna vozila: Cerknica - Rakek in po lokalnih cestah Rakek - Cesta v Pretržje - Begunje - Pokojišče - Bezuljak - D. Otave.
R3
R3
R3-639, Ljubljana (Šentvid) - Vodice, pri Vodicah, izmenično enosmerni promet, gradnja obvoznice, do 23. 3. 2023.
R2
R2
R2-409, Postojna - Razdrto, Postojna - Hrašče, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske steze.
R1
R1
R1-206, Kranjska Gora - Vršič, v Kranjski Gori, Vršiška cesta, od krožišča do Koroške ulice, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 19. 9. 2022.
G2
G2
G2-112, Poljana - Ravne, na Prevaljah, pri bencinskem servisu, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča.
R2
R2
R2-447, Šentrupert - Ločica, pri AC priključku Vransko, izmenično enosmerni promet, obnova mostu čez potok Bolska, do 27. 11. 2022.
R3
R3
R3-639, Ljubljana (Šentvid) - Vodice, Tacen, Cesta vstaje, dela, popolna zapora, do 22. 12. 2022. Obvoz: za vsa vozila tudi za vozila brez vinjete po A2, Ljubljana - Kranj, med Brodom in Šmartnim v obe smeri.
R3
R3
R3-647, Grosuplje - Mlačevo, v Grosuplju, Cesta na Krko, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča in kolesarske steze, do 15. 10. 2022.
R2
R2
R2-419, Šentjernej - Novo mesto, Petelinjek - Mali Slatnik, izmenično enosmerni promet, izgradnja površin za pešce in kolesarje, do 23. 12. 2022.
RT
RT
RT-929, Hoče - Pohorska vzpenjača, izmenično enosmerni promet, ureditev pločnika Reka in prehoda za pešca Zg. Hoče, do 31. 10. 2022, dve delovni zapori.
A3
A3
A3, razcep Gabrk - Fernetiči, prehod Fernetiči, dela, zaprt prehitevalni pas, delovna zapora na italjanski strani.
R2
R2
R2-407, Vrhnika - Horjul, pri Horjulu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in nadomestna gradnja objektov, do 24. 12. 2022. Dela potekajo na dveh odsekih.
R3
R3
R3-675, Obrežje - Slovenska vas, v Obrežju, izmenično enosmerni promet, izgradnje hodnika za pešce, do 31. 10. 2022.
R3
R3
R3-723, Šalovci - Čepinci, pri Markovcih, izmenično enosmerni promet, obnova ceste, do 13. 11. 2022.
R2
R2
R2-423, Šentjur - Črnolica, Nova vas pod Rifnikom, promet poteka ob gradbišču izmenično enosmerno, gradnja krožišča, do 31. 12. 2022.
R3
R3
R3-641, Dobrova - Polhov Gradec, pri Pristavi pri Polhovem Gradcu, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, do 14. 10. 2022.
R1
R1
R1-211, Ljubljana - Medvode, pri Stanežičah, promet poteka ob gradbišču, nadomestne gradnje premostitvenega objekta, do 27. 12. 2022.
A2
A2
A2, Obrežje - Ljubljana, priključek Smednik - priključek Kronovo v smeri Ljubljane, dela, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer, do 12. 10. 2022.
A2
A2
A2, Ljubljana - Obrežje, priključek Kronovo - priključek Smednik v smeri Obrežja, dela, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer, promet poteka po drugi polovici AC, do 12. 10. 2022.
R3
R3
R3-721, Petrovci - Kuzma, v Ženavljah, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča.
R3
R3
R3-745, Dolge Njive - Spodnji Duplek, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja TK kabelske kanalizacije, do 30. 10. 2022.
R1
R1
R1-212, Bloška Polica - Sodražica, v Žimaricah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 10. 2022.
R3
R3
R3-742, Brezovica - Podpeč, med Brezovico in Vnanjimi Goricami, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja kanalizacije, do 10. 11. 2022.
R2
R2
R2-419, Križaj - Čatež ob Savi, pri Krški vasi, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 31. 12. 2022.
R3
R3
R3-609, Ajdovščina - Predmeja, Ajdovščina - Lokavec, oviran promet, obnova cestišča, do 23. 1. 2023.
R3
R3
R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija, v Spodnji Kanomlji, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 11. 2022.
R2
R2
R2-409, Ljubljana (Vič) - Brezovica, Brezovica - Ljubljana (Vič), izmenično enosmerni promet, obnove primarnega vodovoda, do 22. 10. 2022.
R1
R1
R1-227, Ravne - Kotlje, v Ravnah na Koroškem, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 31. 10. 2022.
R3
R3
R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, pri Hribu, popolna zapora, rekonstrukcija vozišča ter izvedbe podpornih in opornih zidov, do 28. 3. 2023. Obvoz: urejen po lokalnih cestah.
R3
R3
R3-635, Železniki - Rudno - Kropa, v Železnikih, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije ceste, do 20. 10. 2022.
R3
R3
R3-697, Nazarje - Gornji Grad, pri Nazarjah, izmenično enosmerni promet, ureditve križišča pri OŠ Nazarje, do 25. 1. 2023.
R2
R2
R2-448, Ivančna Gorica (Studenec) - Grm, pri Radohovi vasi, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnove vodovoda, do 7. 10. 2022.
G2
G2
G2-106, Kočevje - Petrina, v Livoldu, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča in gradnja krožišča, do 30. 10. 2022.
R1
R1
R1-219, Bistrica - Bizeljsko, Bistrica - Bizeljska vas, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izvedbe hidravlične izboljšave vodovodnega sistema, do 22. 12. 2022.
R3
R3
R3-621, Kalce - Col, Col - Hrušica, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izvedba povezave vodovodnega omrežja, do 3. 7. 2023.
R3
R3
R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj), Ptuj, Cesta 8. avgusta, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske steze, do 30. 11. 2022.
R1
R1
R1-221, Zagorje - Trbovlje - Hrastnik, Trbovlje, Trg svobode, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožišča, do 26. 10. 2022.
R2
R2
R2-438, Trate - Gornja Radgona, Žiberci - Črnci, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, ureditev ceste in gradnja kolesarske povezave, do 22. 6. 2023.
R1
R1
R1-218, Črnomelj (Kočevje) - Kanižarica, v Kanižarici, izmenično enosmerni promet, izgradnja kolesarske povezave, do 12. 11. 2022.
G2
G2
G2-107, Celje - Šentjur, v Štorah, izmenično enosmerni promet, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, do 7. 11. 2022.
LG
LG
Ljubljana, Dunajska cesta, od Ježice proti Črnučam, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 27. 10. 2022. V času prometnih konic možni zastoji.
R3
R3
R3-747, Lenart - Sveta Trojica, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske povezave, do 14. 11. 2022, med 7. in 17. uro.
RT
RT
RT-912, Novaki - Cerkno, pri Dolenjih Novakih, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), sanacije zidov in obnove ceste, do 31. 10. 2022.
R3
R3
R3-645, Ljubljana (Litijska) - Zadvor, v Sostrem, na Litijski cesti, izmenično enosmerni promet, dograditev kanalizacije.
R1
R1
R1-205, Divača - Lokev - Lipica, v Lokvi, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožnega križišča, do 30. 11. 2022.
R3
R3
R3-642, Vrhnika - Podpeč, pri Borovnici, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in gradnja kolesarske povezave, do 18. 5. 2023.
R3
R3
R3-625, Bertoki - Gračišče, popolna zapora, rekonstrukcije ceste. Obvoz: Gračišče – Kubed – Rižana – Dekani –Srmin – Bertoki – Sveti Anton in obratno.
R1
R1
R1-221, Izlake - Trojane, v Izlakah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije mostu čez Orehovico, do 20. 12. 2022.
G2
G2
G2-102, Most na Soči - Tolmin, pri Tolminu, izmenično enosmerni promet, gradnja obvoznice Tolmin in kolesarske steze, do 16. 7. 2023.
R1
R1
R1-228, Spuhlja - Zavrč, pri Markovcih, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije mostu čez kanal pri HE Formin, do 22. 12. 2022.
R3
R3
R3-635, Kropa - Jamnik, izmenično enosmerni promet, občasne popolne zapore (do 60 minut), sanacija plazu Lajše, do 10. 10. 2022, med 8:30 in 14:30.
R1
R1
R1-204, Šempeter - Dornberk, v Dragi, izmenično enosmerni promet, ureditev hodnika za pešce, do 9. 11. 2022.
R3
R3
R3-734, Vitomarci - Gabrnik, pri Grlincih, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, dnevno med 7. in 17.30 uro. Obvoz: Gabrnik - Juršinci - Sv. Jurij ob Ščavnici- Cerkvenjak - Vitomarci.
R2
R2
R2-404, Ilirska Bistrica - Knežak - Pivka, pri Parjah, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, rekonstrukcija vozišča, do 26. 10. 2022.
R3
R3
R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci, pri Sv. Trojici v Slovenskih Goricah, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske povezave.
G1
G1
G1-1, Dravograd - Maribor, na Kozjem Vrhu, izmenično enosmerni promet, izvedba ukrepov pred padajočim kamenjem, do 11. 12. 2022.
R1
R1
R1-203, Bovec (po obvoznici) - Žaga, pri Bovcu, oviran promet, ureditev državne kolesarske povezave, do 30. 10. 2022.
R3
R3
R3-658, Stari trg - Brezovica, Deskova vas - Predgrad, popolna zapora, sanacija vozišča, do 10. 11. 2022. Obvoz: Iz smeri Brezovice: po državnih cestah na relaciji Brezovica - Kanižarica, Dobliče - Sv. Ana - Stari trg in obratno. Za lokalni promet (osebna vozila, vozila na nujni vožnji, manjše avtobuse in traktorje) bo možen obvoz po lokalni cesti Predgrad - Dol, Kot - Grgelj in nato po državni cesti Stari trg - Kot in obratno.
R2
R2
R2-409, Ljubljana (Vič) - Brezovica, na Tržaški cesti pri križišču s Cesto na Ključ, izmenično enosmerni promet, obnova primarnega vodovoda, do 22. 10. 2022.
RT
RT
RT-937, Bresternica - Gaj - Sv. Juri, pri odcepu za Šober, izmenično enosmerni promet, nadomestna gradnja mostu, do 10. 10. 2022.
G1
G1
G1-4, Otiški vrh - Dravograd, v Meži, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 31. 1. 2023.
R2
R2
R1-229, Senarska - Lenart, izmenično enosmerni promet, ureditev krožnega križišča, do 24. 12. 2022.
R3
R3
R3-647, Grosuplje - Mlačevo, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, gradnja kolesarske poti in pločnika, do 15. 11. 2022.
R2
R2
R2-407, Gorenja vas - Ljubljanica, v Dolgih Njivah, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 29. 10. 2022.
G2
G2
G2-102, Tolmin - Kobarid - Spodnja Idrija, pri Tolminu, promet poteka ob gradbišču, sanacija mostu, do 15. 12. 2022.
R2
R2
R2-409, Brezovica - Vrhnika, na Brezovici pri Ljubljani, izmenično enosmerni promet, izgradnja kanalizacije, do 1. 11. 2022.
R3
R3
R3-643, Rakitna - Cerknica, v Begunjah pri Cerknici, izmenično enosmerni promet, gradnja kanalizacijskega sistema, do 14. 11. 2022.
R3
R3
R3-675, Čatež ob Savi - Mokrice, v Podgračenem, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 28. 10. 2022.
G1
G1
G1-1, Dravograd - Maribor, Zgornji Kozji Vrh - Podvelka, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 31. 12. 2022.
R2
R2
R2-420, Brežice - Rigonce, pri Mostecu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja kolesarske povezave, do 5. 7. 2023.
R2
R2
R2-448, Trebnje - Pluska, pri Trebnjem, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste in gradnja krožišča, do 19. 12. 2022.
R2
R2
R2-432, Majšperk - Apaški Križ, v Podložah, izmenično enosmerni promet, izgradnja kolesarske povezave, do 30. 12. 2022.
R3
R3
R3-643, Cerknica - Rakitna - Podpeč, v Selščah, izmenično enosmerni promet, izgradnja kanalizacije Selšček, do 3. 11. 2022.
R1
R1
R1-221, Zagorje - Trbovlje - Hrastnik, v Trbovljah, Vodenska cesta, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, obnova strehe in fasade na objektih, do 31. 10. 2022.
R1
R1
R1-203, Žaga - Kobarid, Trnovo - Kobarid, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), rekonstrukcija ceste, do 30. 10. 2022.
G2
G2
G2-102, Godovič - Spodnja Idrija, pri Marofu, izmenično enosmerni promet, izvedbe kolesarske steze, do 8. 5. 2023.
G2
G2
G2-102, Sp. Idrija - Godovič, pri Idriji, izmenično enosmerni promet, izvedba kolesarske steze, do 24. 11. 2022, občasne, do 15 minutne popolne zapore med 8.30 in 17. uro.
R1
R1
R1-207, Col - Ajdovščina, v Ajdovščini, Vipavska cesta, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, ureditve pločnika in preplastitve ceste, do 31. 10. 2022.
R2
R2
R2-454, Maribor - Ptuj, pri Miklavžu na Dravskem Polju, izmenično enosmerni promet, obnova mostu čez kanal SD1 pri Miklavžu, do 11. 4. 2023.
R2
R2
R2-404, Podgrad - Ilirska Bistrica, Harije - Dobropolje, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja vodovoda, do 15. 10. 2022.
RT
RT
RT-915, Ilirska Bistrica - Grda Draga - Pudob, Kozarišče - Sviščaki, oviran promet, spravilo lesa, do 31. 12. 2022.
R3
R3
R3-741, Škofije - MP Škofije, v Spodnjih Škofijah, izmenično enosmerni promet, izgradnja kanalizacijskega sistema, do 22. 12. 2022.
R3
R3
R3-741, Dekani - Škofije, v Spodnjih Škofijah, izmenično enosmerni promet, izgradnja kanalizacijskega sistema, do 22. 12. 2022.
R1
R1
R1-201, Hrušica - Mojstrana, pri Dovjah, oviran promet, gradnja premostitvenega objekta M1 (namestitev opaža).
R2
R2
R2-432, Rogatec - Majšperk - Apaški Križ, v Majšperku, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske povezave, do 9. 2. 2023.
G2
G2
G2-106, Ljubljana - Kočevje, na Bregu pri Ribnici na Dolenjskem, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 25. 1. 2023.
R1
R1
R1-221, Hrastnik - Šmarjeta, Dol pri Hrastniku - Marno, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sanacija vozišča, dograditev pločnika in cestnega priključka, do 30. 10. 2022.
R2
R2
R2-419, Šentjernej - Kostanjevica na Krki - Križaj, Kostanjevica na Krki - Malo Mraševo, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske steze, do 9. 12. 2022.
R3
R3
R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci, Srednji Osek - Zgornji Osek, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 31. 10. 2022.
R3
R3
R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most), v Dvoru pri Polhovem Gradcu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 15. 11. 2022.
R3
R3
R3-626, Gračišče - Brezovica, pri Butari, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), rekonstrukcija ceste, do 30. 11. 2022.
R1
R1
R1-212, Cerknica - Bloška Polica, v Grahovem, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in ureditev kolesarske steze, do 28. 11. 2022.
G2
G2
G2-108, Litija - Zagorje, pri Zagorju, izmenično enosmerni promet, sanacija brežin in izgradnja galerije Šklendrovec, do 25. 5. 2023. Dnevno sta med 8.30 in 13.10 možni do dve kratkotrajni, do 20 minutni popolni zapori.
R3
R3
R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava, v Podgorju, oviran promet, gradnja hitre ceste, sklop F - Jenina, do 1. 12. 2023.
R2
R2
R2-441, Murska Sobota - Gederovci, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 12. 2022.
R2
R2
R2-439, Križevci - Žihlava, pri Lukavcih, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 24. 12. 2022.
G1
G1
G1-2, Spuhlja - Ormož, Borovci - Spodnji Moškanjci, oviran promet, gradnja regionalne kolesarske povezave, do 12. 12. 2022.
R2
R2
R2-423, Lesično - Kozje, pri Kozjem, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste in križišča Kozje, do 21. 11. 2022.
R2
R2
R2-454, Miklavž - Hajdina, Skorba - Slovenja vas, oviran promet, izvedbe sekundarnih odcepov kanalizacije, do 2. 12. 2022.
R3
R3
R3-642, Podpeč - Ig, Podpeč - Jezero, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnova cestišča, do 14. 11. 2022.
G2
G2
G2-105, Novo mesto - Metlika, pri Vinji vasi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija vozišča, do 31. 10. 2022.
R2
R2
R2-432, Majšperk - Apaški Križ, pri Lovrencu na Dravskem Polju, oviran promet, gradnja kolesarske povezave, do 26. 12. 2022.
R2
R2
R2-403, Bača pri Modreju - Podbrdo, v Kneži, izmenično enosmerni promet, obnova mostu čez Knežo, do 8. 11. 2022.
G1
G1
G1-2, Šikole - Hajdina, od odcepa za Cirkovce do AC priključka Hajdina, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, do 10. 11. 2022.
R2
R2
R2-432, Majšperk - Rogatec, pri Bregu, izmenično enosmerni promet, gradnja regionalne kolesarske povezave, do 4. 1. 2023.
R3
R3
R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava, pri Žabji vasi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 24. 11. 2022.
G2
G2
G2-102, Most na Soči - Tolmin, v Modreju, izmenično enosmerni promet, izgradnja kolesarske steze, do 30. 11. 2022.
R3
R3
R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most), na Hrastenicah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 12. 2022.
G2
G2
G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Želinu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 11. 2022. Dnevno med 8. in 17. uro so možne kratkotrajne (do 15 minutne) popolne zapore.
G2
G2
G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Stopniku, oviran promet, rekonstrukcija poškodovanega vozišča, do 30. 11. 2022.
R2
R2
R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica, pri Zgornji Polskavi, izmenično enosmerni promet, izgradnje kanalizacijskega omrežja, do 24. 12. 2022.
R2
R2
R2-419, Soteska - Novo mesto, Srebrniče, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 19. 10. 2022.
R3
R3
R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava, pri Podgorju, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), izvedba gradbiščnih priključkov, do 31. 12. 2023, dnevno med 7. in 17. uro.
R2
R2
G1-3, Maribor - Lenart, pri Dolnji Počehovi, oviran promet, izgradnja viadukta Pesnica, do 1. 3. 2023.
R3
R3
R3-734, Vitomarci - Gabrnik, pri Grlincih, izmenično enosmerni promet, gradnja nadomestnega mostu, do 30. 6. 2023.
R2
R2
R2-435, Ruše - Selnica ob Dravi, v Rušah, popolna zapora, rekonstrukcija mostu, do 31. 10. 2022. Obvoz: na relaciji Selnica ob Dravi–Bresternica–Maribor (Studenci)–Bistrica ob Dravi–Ruše in obratno.
A1
A1
A1, Ljubljana - Maribor, počivališče Polskava v smeri Maribora, dela, zaprto počivališče.
A1
A1
A1, Maribor - Ljubljana, izvoz Lopata v smeri Ljubljane, oviran promet, zaprt bencinski servis, počivališče je odprto.
A2
A2
A2, Ljubljana - Karavanke, počivališče Povodje v smeri Jesenic, dela, zaprto počivališče.
A2
A2
A2, Karavanke - Ljubljana, počivališče Lipce v smeri Ljubljane, dela, zaprto počivališče.
LZ
LZ
Ljubljana, Leskoškova cesta, med Letališko cesto in priključkom na H3 Nove Jarše, popolna zapora, rekonstrukcija ceste.
LC
LC
Ankaran - Koper, Železniška cesta, popolna zapora, izgradnja priključka.
LC
LC
LC-490240, Grajska vas - Kaplja vas, popolna zapora, gradnja optične kabelske kanalizacije, do 31. 10. 2022, vsak delovni dan vključno s soboto, med 7. in 17. uro. Obvoz: Urejen in označen.
LC
LC
LC Ljubečna - Proseniško, na nadvozu nad avtocesto, popolna zapora, sanacija nadvoza, do 30. 11. 2022.
LC
LC
LC, Vir - Radomlje, na Količevem, popolna zapora, obnova ceste, do 1. 11. 2022. Obvoz: je urejen.
LC
LC
Šujica - Stranska vas, od regionalne ceste do križišča za Stransko vas, popolna zapora, rekonstrukcija ceste.
RT
RT
RT-930, Pesek - Oplotnica, popolna zapora, modernizacija ceste. Obvoz: po cesti Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja in po lokalni cesti Kebelj - Osankarica ter Gladomes - Podgrad. Promet do kamnoloma je omogočen.
LC
LC
LC Podutik - Stranska vas - Dobrova, popolna zapora, gradnja kanalizacije in vodovoda, do 24. 12. 2022. Obvoz: možen po cesti Ljubljana (Dolgi most) - Ljubljanica.
LZ
LZ
Ljubljana, Črna vas - Podpeč, pri križišču z Ižansko cesto, popolna zapora, rekonstrukcija. Obvoz: Ižanska cesta - Matena - Tomišelj - Podpeč.
R3
R3
R3-711, Rače - Kungota - Kidričevo, pri križišču pri glavni cesti Pragersko - Ptuj, dela, popolna zapora.
A1
A1
A1, Ljubljana - Koper, počivališče Studenec v smeri Kopra, dela, zaprto počivališče.
A1
A1
A1, Koper - Ljubljana, počivališče Studenec v smeri Ljubljane, dela, zaprto počivališče.
R3
R3
R3-662, Metlika - Božakovo, mejni prehod Božakovo, popolna zapora, porušen most.
LC
LC
Ljubljana, Kamnogoriška cesta, med Ulico Bratov Babnik in AC nadvozom, popolna zapora, rekonstrukcija, do 31. 12. 2022. Plešičeva ulica je prevozna.

Vir: Prometno-informacijski center za državne ceste

Namizna aplikacija Internet Explorer odhaja v pokoj

Zagotovite si nemoten vstop v svet aktualnih novic in jo nadomestite z najnovejšo verzijo Chromea, Firefoxa, Safarija ali Microsoft Edgea.