STANJE NA CESTAHPROMETNO POROČILO

DANES 17:10

Nesreče

Glavna cesta Dravograd - Ravne na Koroškem je zaprta na Dobrijah.

Na primorski avtocesti je oviran promet med Brezovico in Vrhniko proti Kopru, vozila so na odstavnem pasu. Nastal je zastoj, zamuda 10 - 15 minut.

Opozorila

Odprli so cesto Tolmin - Kobarid - Bovec v Kobaridu. Promet poteka izmenično enosmerno, med 8:30 in 17:00 so občasne 15 minutne popolne zapore.

Od torka, 7. februarja, bo promet preko prelaza Ljubelj ponovno dovoljen za vse. Omejitev za lokalni promet se umika.

Delo na cesti

Popolna zapora:
- Cesta Cerknica - Rakitna bo zaprta v Cerknici do petka, 10. februarja, do 19. ure.
- Cesta Litija - Zagorje bo zaradi izgradnje galerije zaprta pri Šklendrovcu do petka, 10. februarja, do 19. ure.

Več o delovnih zaporah v prometni napovedi.


POMEMBNA OBVESTILA

A1
A1
A1, Ljubljana - Koper, priključek Brezovica - priključek Vrhnika v smeri Kopra, območje zastojev, zamuda: 8 min, dolžina: 4 km in 300 m.
A2
A2
A2, Ljubljana - zahodna obvoznica, razcep Kozarje iz smeri Brda proti Brezovici, zastoj, dolžina: 100 m.
A1
A1
A1, Ljubljana - južna obvoznica, priključek Ljubljana zahod, Vič - priključek Brezovica v smeri Kozarij, zastoj, zamuda: 3 min, dolžina: 2 km in 700 m.
H4
H4
H4, Razdrto - Nova Gorica, priključek 2 Ajdovščina - priključek Selo v smeri Vrtojbe, Italije, okvara tovornega vozila, oviran promet, vozni pas.
A1
A1
A1, Maribor - Ljubljana, izvoz 22 Lukovica iz smeri Maribora, ovira na vozišču, oviran promet, tovorna vozila.
A1
A1
A1, Ljubljana - Koper, priključek Brezovica - priključek Vrhnika v smeri Kopra, prometna nesreča, oviran promet, odstavni pas.
G2
G2
G2-112, Ravne - Dravograd, pri Dobrijah, prometna nesreča, popolna zapora.
H4
H4
H4, Razdrto - Nova Gorica, priključek Vrtojba v smeri Vrtojbe, Italije, dela, popolna zapora.
G2
G2
G2-108, Litija - Zagorje, pri Škledrovcu, popolna zapora, sanacije brežin in izgradnje galerije Šklendrovec, do 10. 2. 2023, predvidoma do 19. ure. Obvoz: za osebna vozila urejen po državnih cestah na relaciji Sp. Hotič – Vače – Kandrše – Izlake – Zagorje ob Savi in obratno. Za tovorna vozila je obvoz po državnih cestah in AC na relaciji Zagorje ob Savi – Izlake – AC priključek Trojane – AC A1 – AC priključek LJ (Šentjakob) – Litija in obratno.

OSTALA OBVESTILA

R3
R3
R3-716, Lemerje - Grad, pri Zenkovcih, most čez Bodonski Potok, popolna zapora, promet poteka ob gradbišču, gradnja nadomestnega mostu.
R2
R2
R2-409, Postojna - Unec - Logatec, pri Grčarevcu, oviran promet, ureditve obstoječih parkirišč in počivališč, do 3. 3. 2023.
R3
R3
R3-652, Moravče - Čatež - Trebnje, pri Mačkovcu, dela, oviran promet.
G2
G2
G2-104, Kranj - Sp. Brnik, med avtocestnim priključkom Kranj vzhod in Cesto Staneta Žagarja, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, popravilo bankin, do 10. 2. 2023, dnevno med 7. in 15. uro.
R1
R1
R1-210, Preddvor - Kr (Primskovo), pri Britofu, oviran promet, ureditev krožišča K4 v sklopu gradnje obvoznice, do 5. 5. 2023.
NK
NK
R3-681, Laško - Breze - Šentjur, v Tevčah, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, popravilo vozišča, do 15:00.
R1
R1
R1-203, Bovec - Kobarid - Tolmin, pri Kobaridu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 16. 5. 2023, občasne popolne zapore od 8.30 do 17, v trajanju do 15 minut naenkrat.
R1
R1
R1-221, Trojane - Izlake - Zagorje, pri Kisovcu, oviran promet, gradnje krožišča, gradnja kolesarske steze.
R3
R3
R3-643, Rakitna - Cerknica, v Cerknici Notranjska cesta, popolna zapora, izgradnja kanalizacijskega sistema, do 10. 2. 2023, do 19. ure. Obvoz: za osebna vozila in intervencijska vozila po lokalnih cestah LC 041071 Cerknica – Brezje – Begunje. Obvoz za tovorna vozila po državni cesti R3-643 Rakek – Cerknica in lokalnih cestah JP 541861 Rakek – Bencinski servis – Cesta v Pretežje, LC 468042 Begunje – Pokorišče in LC 041091 Begunje – Bezuljak – Dolenje Otave.
G2
G2
G2-101, Ljubelj - Tržič, prelaz Ljubelj, proti Avstriji možno za lokalni promet; iz smeri Avstrije prevozno do Podljubelja.
G2
G2
G2-101, Podtabor - Tržič - Ljubelj, v Tržiču, pri predorih, sanacija zemeljskega plazu. Dovoljeno samo za lokalni promet.
R2
R2
R2-432, Majšperk - Apaški Križ, v Podložah, oviran promet, izgradnja kolesarske povezave.
H4
H4
H4, Razdrto - Nova Gorica, priključek Šempeter - prehod Vrtojba v smeri Vrtojbe, Italije, dela, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer.
R2
R2
R2-447, Šentrupert - Ločica, v Brodeh, promet poteka ob gradbišču izmenično enosmerno, rekonstrukcija mostu čez Bolsko, do 30. 6. 2023.
R2
R2
R2-419, Šentjernej - Novo mesto, Petelinjek - Mali Slatnik, oviran promet, izgradnja površin za pešce in kolesarje, do 30. 4. 2023.
R2
R2
R2-419, Križaj - Čatež ob Savi, pri Krški vasi in pri podvozu pod avtocesto pri Brežicah, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 30. 3. 2023. Do 10. 3. 2023 so možne občasne, do 15 minutne popolne zapore med 8.30 in 15.30.
R2
R2
R2-419, Soteska - Novo mesto, v Novem mestu, Topliška cesta, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije ceste in gradnje pločnika, do 18. 4. 2023.
H4
H4
H4, Nova Gorica - Razdrto, izvoz Šempeter v smeri Razdrtega, dela, popolna zapora.
H4
H4
H4, Nova Gorica - Razdrto, uvoz Šempeter v smeri Razdrtega, dela, popolna zapora.
R1
R1
R1-229, Rogoznica - Senarska, v Novi vasi pri Ptuju, izmenično enosmerni promet, gradnja kanalizacije, do 1. 5. 2023.
G2
G2
G2-103, Nova Gorica - Tolmin, na Kidričevi cesti, pri Kanalu, izmenično enosmerni promet, rušenje objekta, do 10. 2. 2023.
R2
R2
R2-422, Podsreda - Brestanica, pri Senovem, izmenično enosmerni promet, zemeljski plaz.
R3
R3
R3-634, Javornik - Gorje, v Spodnjih Gorjah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste (izvedba kamnite obloge opornega zidu), do 22. 2. 2023.
R2
R2
R2-422, Podsreda - Brestanica, v Senovem, izmenično enosmerni promet, gradnja kanalizacije, do 7. 2. 2023.
RT
RT
RT-933, Breg - Jurklošter, pri Razborju, izmenično enosmerni promet, udor brežine, do 10. 2. 2023.
R3
R3
R3-645, Ljubljana - Zadvor, v Ljubljani, na Litijski cesti, pri AC, izmenično enosmerni promet, dograditev kanalizacije.
R2
R2
R2-407, Vrhnika - Horjul, pri Horjulu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in nadomestna gradnja objektov. Dela potekajo na dveh odsekih.
G2
G2
G2-106, Ljubljana - Kočevje, na Bregu pri Ribnici na Dolenjskem, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 4. 2023.
R3
R3
R3-614, Opatje selo - Komen, pri Gornji vasi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste in izvedbe hodnika za pešce.
R1
R1
R1-227, Ravne - Kotlje, v Ravnah na Koroškem, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave.
R3
R3
R3-646, Grosuplje - Ivančna Gorica, v Grosuplju, Adamičeva cesta, med Cesta na Krko in Gasilsko cesto, popolna zapora, zaradi ureditve ceste in kolesarskih poti, do 31. 3. 2023. Obvoz: Cesta na Krko in Gasilska cesta.
H4
H4
H4, Razdrto - Nova Gorica, pred priključkom Šempeter v smeri Vrtojbe, Italije, dela, zaprt prehitevalni pas.
H4
H4
H4, Nova Gorica - Razdrto, prehod Vrtojba - priključek Šempeter v smeri Razdrtega, dela, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer.
H6
H6
H6, Izola - Koper, izvoz Semedela v smeri Ljubljane, dela, popolna zapora.
R3
R3
R3-643, Rakitna - Cerknica, v Begunjah pri Cerknici, izmenično enosmerni promet, izgradnja kanalizacije Begunje pri Cerknici.
R3
R3
R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj, Ptuj - Dornava, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 15. 5. 2023.
R2
R2
R2-414, Kamnik - Vransko, Šmartno v Tuhinju, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija mostu čez Pogorelco, do 15. 3. 2023.
R3
R3
R3-687, Dole - Ponikva - Loče, Ponikva - Ostrožno pri Ponikvi, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 31. 8. 2023. Obvoz: V času popolne zapore bo obvoz urejen po državnih cestah na relaciji Dole–Šentjur–Šmarje pri Jelšah–Poljčane–Loče in obratno.
R3
R3
R3-687, Dole - Ponikva - Loče, Ponikve - Ostrožno pri Ponikvi, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije ceste, do 31. 8. 2023.
R3
R3
R3-742, Brezovica - Podpeč, v Notranjih Goricah, izmenično enosmerni promet, nadgradnje železniške proge (nadvoz Notranje Gorice), do 15. 2. 2023. Najvišja dovoljena višina je 3,4 m.
R3
R3
R3-741, Dekani - Škofije - MP Škofije, v Spodnjih Škofijah, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožnega križišča, do 3. 3. 2023.
R2
R2
R2-403, Podrošt - Češnjica, pri Zalem Logu, izmenično enosmerni promet, protipoplavna ureditv Selške Sore, II. faza, do 26. 5. 2023, več polovičnih zapor.
RT
RT
RT-907, Krnica - Radovna, Krnica, most čez Radovno, izmenično enosmerni promet, gradnja novega mostu, do 29. 4. 2023.
R3
R3
R3-702, Dravograd - Trbonje, popolna zapora v zimskem času.
R2
R2
R2-421, Ručetna vas - Štrekljevec, pri Lipovcu, oviran promet, ureditev avtobusnega postajališča, do 30. 4. 2023.
R2
R2
R2-424, Boštanj - Planina, v Sevnici, na Hermanovi cesti, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča, do 15. 4. 2023, dnevno od 7. do 17. ure.
R3
R3
R3-647, Grosuplje - Mlačevo, na Grosupljem, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste, gradnje kolesarske poti in pločnika, do 15. 3. 2023.
R2
R2
G1-3, Lenart - Gornja Radgona, pri Zgornjem Porčiču, oviran promet, gradnja kolesarske povezave, dve delovni zapori.
R3
R3
R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most), pri Dobrovi, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 30. 5. 2023.
R1
R1
R1-204, Štanjel - Dutovlje, v Dutovljah, občasno promet urejen izmenično enosmerno, ureditev cestišča, do 31. 10. 2023.
A5
A5
A5, Pince - Maribor, razcep Dragučova iz smeri Lendave, dela, zaprt vozni pas.
R3
R3
R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava, pri Žabji vasi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste, do 26. 7. 2023.
R3
R3
R3-639, Vodice - Šmartno - Brod, Tacen, Cesta vstaje, dela, oviran promet.
G1
G1
G1-11, Koper - Dragonja, pred mejnim prehodom Dragonja, oviran promet, rekonstrukcija mostu čez Dragonjo.
R3
R3
R3-629, Valeta - Beli Križ - Piran, v Portorožu, na Belokriški cesti, izmenično enosmerni promet, priklop vodovodnega omrežja, do 10. 2. 2023.
R1
R1
R1-206, Kranjska Gora - Vršič - Bovec, prelaz Vršič, sneg, popolna zapora.
R1
R1
R1-227, Kotlje - Slovenj Gradec, v Slovenj Gradcu, na Celjski cesti, oviran promet, gradnja kolesarske povezave, do 30. 4. 2023.
R3
R3
R3-646, Grosuplje - Šmarje Sap, v Grosuplju, na Adamičevi cesti, oviran promet, gradnja pločnika/kolesarske steze, občasno polovična zapora.
R3
R3
R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci, pri Osku, izmenično enosmerni promet, gradnja pločnika/kolesarske steze, do 30. 5. 2023.
R2
R2
R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica, na Zgornji Polskavi in pri Klopcah, izmenično enosmerni promet, izgradnje kanalizacijskega omrežja, do 31. 5. 2023.
R2
R2
R2-421, Semič - Črnomelj, Starihov Vrh, izmenično enosmerni promet, ureditve avtobusnega postajališča, do 15. 3. 2023.
R3
R3
R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj), v Pacinju, izmenično enosmerni promet, gradnja regionalne kolesarske povezave in komunalne kanalizacije.
G1
G1
G1-2, Spuhlja - Ormož, Borovci - Spodnji Moškanjci, oviran promet, gradnje regionalne kolesarske povezave.
R2
R2
R2-444, Selo - Nova Gorica, pri Ajševici, oviran promet, izgradnja krožnega križišča.
R3
R3
R3-613, Ajševica - Nova Gorica, pri Ajševici, popolna zapora, izgradnja krožnega križišča.
R2
R2
R2-440, Gederovci - Cankova, v Krajni, izmenično enosmerni promet, gradnja vodovodnega omrežja, do 31. 3. 2023.
R2
R2
R2-432, Majšperk - Apaški Križ, pri Lovrencu na Dravskem Polju, oviran promet, gradnje kolesarske povezave, do 30. 4. 2023.
R2
R2
R2-402, Solkan - Gonjače, v Kojskem, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča, do 25. 3. 2023.
A4
A4
A4, Gruškovje (Hrvaška) - Maribor, prehod Gruškovje - predor Log v smeri Maribora, dela, oviran promet, preureditev parkirnih prostorov za prodajo vinjet.
R2
R2
R2-436, Počehova - Zg. Kungota, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in gradnja kolesarske povezave, do 30. 9. 2023. Na odseku je več delovnih zapor na različnih mestih.
R3
R3
R3-635, Železniki - Rudno - Kropa, v Železnikih, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste.
R3
R3
R3-726, Stročja vas - Pavlovci, pri Pavlovcih, oviran promet, sanacija območja plazenja, do 31. 3. 2023.
R3
R3
R3-726, Stročja vas - Pavlovci, pri Vuzmetincih, oviran promet, sanacija območja plazenja, do 31. 3. 2023.
G2
G2
G2-104, Mengeš - Trzin, v Mengšu, na Slovenski cesti, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, obnova vodovoda in kanalizacije, do 20. 4. 2023. Obvoz: je urejen po lokalnih cestah.
R3
R3
R3-646, Grosuplje - Ivančna Gorica, pri Ivančni Gorici, Ljubljanski cesta, oviran promet, priključitve obvoznice Ivančna Gorica, do 14. 4. 2023.
R1
R1
R1-216, Krka - Žužemberk, pri Vrhovem pri Žužemberku, izmenično enosmerni promet, ureditve prometne infrastrukture in sanacije brežin, do 5. 3. 2023.
G1
G1
G1-6, Postojna - Pivka - Ilirska Bistrica, pri odcepu za Šmihel, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste in izgradnje hodnika za pešce, do 30. 3. 2023.
G1
G1
G1-6, Postojna - Pivka, pri Prestranku, dela, izmenično enosmerni promet, do 30. 3. 2023.
R1
R1
R1-235, Petanjci - Murska Sobota (Gaj), v Petanjcih, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnje vodovodnega omrežja, do 31. 3. 2023.
R3
R3
R3-730, Žice - Sv. Ana - Zg. Ščavnica, pri Žicah, izmenično enosmerni promet, obnova ceste in gradnja kolesarske povezave, do 30. 3. 2023.
G1
G1
G1-7, Kozina - Starod, v Kozini, Bazoviška cesta, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožišča, do 2. 3. 2023.
G1
G1
G1-4, Otiški vrh - Dravograd, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske povezave, do 31. 3. 2023.
G2
G2
G2-102, Most na Soči - Tolmin, v Modreju, izmenično enosmerni promet, izgradnja kolesarske steze, do 30. 4. 2023.
R2
R2
R2-409, Brezovica - Vrhnika, na Brezovici pri Ljubljani, oviran promet, izgradnja kanalizacije, do 12. 4. 2023.
R1
R1
R1-203, Predel - Bovec, pri odcepu za Bavšico, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 19. 12. 2023.
R3
R3
R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj), Ptuj, Cesta 8. avgusta, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske steze, do 31. 3. 2023.
R1
R1
R1-221, Izlake - Trojane, v Izlakah, oviran promet, rekonstrukcije mostu čez Orehovico, do 15. 3. 2023.
R3
R3
R3-664, Gaber - Uršna Sela - Novo mesto, pri Birčni vasi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste in izgradnje hodnika za pešce.
R2
R2
R2-430, Maribor - Slovenska Bistrica, v Slivnici pri Mariboru, izmenično enosmerni promet, gradnje kanalizacijskega omrežja, do 15. 5. 2023.
R3
R3
R3-645, Ljubljana (Litijska) - Zadvor, v Sostrem, na Litijski cesti, popolna zapora, dograditev kanalizacije. Obvoz: za osebna vozila, redno avtobusno linijo in tovorna vozila do 3,5 t urejen po lokalnih cestah Cesta II. grupe odredov in Cesta 13. julija. Za tovorna vozila nad 3,5 t bo preko AC priključka LJ. Vzhod in po lokalnih cestah Zaloška cesta, Cesta 30. Avgusta, Vevška cesta in Pot heroja Trnika.
R3
R3
R3-695, Gorenje - Soteska, pri Soteski, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnje kolesarske povezave Velenje - Mozirje (odsek 2.6 Šoštanj - Soteska), do 28. 2. 2023.
G2
G2
G2-112, Poljana - Ravne, na Prevaljah, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, ureditev ceste, do 30. 4. 2023.
R2
R2
R2-409, Ljubljana (Vič) - Brezovica, med AC priključkom in Cesto na Ključ, oviran promet, dograditve javne kanalizacije, do 30. 4. 2023.
R1
R1
R1-210, Zg. Jezersko - Preddvor, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, zaščita pred padajočim kamenjem, do 31. 5. 2023.
R1
R1
R1-201, Hrušica - Mojstrana, pri Dovjah, oviran promet, gradnja premostitvenega objekta M1 (namestitev opaža).
R2
R2
R2-423, Šentjur - Črnolica, Nova vas pod Rifnikom, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, gradnja krožišča, do 15. 8. 2023.
G1
G1
G1-1, Dravograd - Maribor, Zgornji Kozji Vrh - Podvelka, izmenično enosmerni promet, gradnje kolesarske povezave, do 23. 5. 2023.
R3
R3
R3-721, Petrovci - Kuzma, v Gornjih Petrovcih, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, preplastitev vozišča.
R2
R2
R2-441, Murska Sobota - Gederovci, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 6. 2023.
R3
R3
R3-643, Cerknica - Rakitna, pri Selščku, oviran promet, izgradnje kanalizacije Selšček, do 30. 4. 2023.
LC
LC
Ljubljana, Leskoškova cesta, nova povezava med Bratislavsko in Leskovškovo, promet poteka dvosmerno, ponovno je odprt uvoz Jarše na hitro cesto proti Zadobrovi.
H3
H3
H3, Ljubljana - severna obvoznica, uvoz Ljubljana Nove Jarše v smeri Zadobrove, dela, oviran promet.
R3
R3
R3-639, Vodice - Šmartno, pri Vodicah, izmenično enosmerni promet, gradnja obvoznice Vodice, do 23. 3. 2023.
R2
R2
R2-439, Križevci - Žihlava, pri Lukavcih, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste, do 24. 12. 2023.
G2
G2
G2-102, Most na Soči - Tolmin, v Tolminu, Ulica padlih borcev, popolna zapora, izgradnje obvoznice Tolmin, do 30. 6. 2023. Obvoz: po lokalni cesti Na logu in Trg tigrovcev.
R2
R2
R2-423, Lesično - Kozje, pri Kozjem, promet poteka ob gradbišču, ureditve ceste in križišča Kozje, do 31. 5. 2023.
R3
R3
R3-741, Dekani - Škofije, v Spodnjih Škofijah, izmenično enosmerni promet, izgradnja kanalizacijskega sistema, do 10. 3. 2023.
R3
R3
R3-741, Škofije - MP Škofije, v Spodnjih Škofijah, izmenično enosmerni promet, izgradnja kanalizacijskega sistema, do 10. 3. 2023.
R3
R3
R3-716, Grad - Kuzma, v Kuzmi, popolna zapora, ureditev križišča in gradnja mostu, do 15. 4. 2023. Obvoz: po lokalnih cestah.
R3
R3
R3-749, Jurovski Dol - Lenart, v Jurovskem Dolu, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze, do 30. 6. 2023.
R3
R3
R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, pri Hribu, oviran promet, rekonstrukcija vozišča ter izvedbe podpornih in opornih zidov.
H3
H3
H3, Ljubljana - severna obvoznica, razcep Zadobrova iz smeri Novih Jarš proti Zaloški, dela, promet poteka po enem pasu.
H3
H3
H3, Ljubljana - severna obvoznica, priključek Ljubljana Nove Jarše - razcep Zadobrova v smeri Zadobrove, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih.
H3
H3
H3, Ljubljana - severna obvoznica, izvoz Ljubljana Nove Jarše iz smeri Zadobrove, dela, popolna zapora.
R2
R2
R2-446, Sežana - Divača, v Divači, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste in hodnika za pešce.
R2
R2
R2-419, Šentjernej - Kostanjevica na Krki - Križaj, Kostanjevica na Krki - Malo Mraševo, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, gradnja kolesarske steze, do 30. 4. 2023.
R3
R3
R3-744, Štore - Svetina - Laško, v Štorah, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcija ceste, do 1. 7. 2023.
R3
R3
R3-679, Breg - Sevnica - Brestanica, v Sevnici, Glavni trg, izmenično enosmerni promet, gradnje kanalizacijskega omrežja.
G1
G1
G1-1, Dravograd - Maribor, na Kozjem Vrhu, izmenično enosmerni promet, izvedba ukrepov pred padajočim kamenjem, do 28. 2. 2023.
G1
G1
G1-1, Dravograd - Vič, v Dravogradu, Koroška cesta, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, izgradnje sekundarne kanalizacije, do 28. 4. 2023.
R1
R1
R1-209, Bled - Lesce, v Lescah pri odcepu za Šobec, izmenično enosmerni promet, gradnja krožnega križišča Šobec, do 10. 2. 2023.
R1
R1
R1-215, Trebnje - Mokronog, v Mirni na Glavni cesti, oviran promet, izgradnja dela obvoznice Mirna, do 5. 12. 2023.
G2
G2
G2-102, Sp. Idrija - Godovič, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izvedba ukrepov pred padajočim kamenjem, do 28. 3. 2023. Med 8.30 in 17. uro so možne občasne, do 15 minutne popolne zapore.
LZ
LZ
Ljubljana, servisna cesta, med Bratislavsko in Leskoškovo cesto, proti Zadobrovi, dela, popolna zapora.
R2
R2
R2-408, Logatec - Žiri, pri Izgorju, oviran promet, elementar.
R2
R2
R2-432, Rogatec - Majšperk, pri Rogatcu, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze.
G2
G2
G2-107, Rogaška Slatina - Rogatec, pri Rogatcu, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze.
G2
G2
G2-107, Podplat - Rogatec, v Podplatu, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze.
R1
R1
R1-208, Kortine - Gračišče, pri Kubedu, popolna zapora, sanacija plazov, do 26. 5. 2023. Obvoz: je urejen prek lokalne ceste Kubed - Sv. Anton in državne ceste Bertoki - Gračišče.
R1
R1
R1-205, Divača - Lokev - Lipica, v Lokvi, izmenično enosmerni promet, izgradnje krožnega križišča, do 7. 4. 2023.
R3
R3
R3-673, Drnovo - Križaj, pri Pristavi pri Leskovcu, izmenično enosmerni promet, izgradnja kolesarske povezave, do 30. 4. 2023.
R2
R2
G1-3, Lenart - Gornja Radgona, pri Spodnjih Žerjavcih, izmenično enosmerni promet, sanacije plazu Žerjavci, do 28. 4. 2023.
R1
R1
R1-210, Trebija - Sovodenj, Fužine - Hobovše pri Stari Oselici, izmenično enosmerni promet, sanacija zidov in brežin, do 20. 4. 2023.
R2
R2
R2-409, Brezovica - Vrhnika, pri Logu pri Brezovici, izmenično enosmerni promet, izgradnja kolesarske povezave, do 27. 2. 2023, dnevno med 7. in 17. uro.
RT
RT
RT-937, Bresternica - Gaj - Sv. Juri, pri odcepu za Šober, izmenično enosmerni promet, nadomestne gradnje mostu, do 28. 4. 2023.
R1
R1
R1-208, Kortine - Gračišče, pri Kubedu, izmenično enosmerni promet, sanacija plazov Kubed, do 26. 5. 2023.
R2
R2
R2-422, Podsreda - Brestanica, pri Trgu, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča, do 23. 2. 2023.
R3
R3
R3-625, Bertoki - Gračišče, pri Kubedu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste, do 10. 2. 2023.
R2
R2
R2-438, Trate - Gornja Radgona, Segovci - Lutverci, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze, do 16. 5. 2023.
R3
R3
R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava, v Podgorju, izmenično enosmerni promet, gradnja hitre ceste, sklop F - Jenina, do 10. 8. 2023.
R1
R1
R1-221, Hrastnik - Šmarjeta, Dol pri Hrastniku - Marno, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sanacija vozišča, dograditev pločnika in cestnega priključka, do 30. 6. 2023.
R3
R3
R3-730, Žice - Sv. Ana - Zg. Ščavnica, pri Zgornji Ročici, popolna zapora, sanacija plazu, do 2. 8. 2023. Obvoz: Žice - Dražen Vrh - Zgornja Ščavnica - Sv. Ana - Zgornja Ročica.
RT
RT
RT-912, Novaki - Cerkno, pri Dolenjih Novakih, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), sanacije zidov in obnove ceste, do 15. 7. 2023.
R2
R2
R2-409, Postojna - Razdrto, pri Hraščah, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcija ceste, do 29. 4. 2023.
R3
R3
R3-614, Vrtojba - Gornji Miren, v Vrtojbi, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožišča, do 28. 2. 2023.
R3
R3
R3-749, Jurovski Dol - Lenart, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske povezave, do 31. 7. 2023.
R1
R1
R1-204, Šempeter - Dornberk, v Volčji Dragi, popolna zapora, rekonstrukcija nadvoza čez železnico, do 20. 2. 2023. Obvoz: po vzporednih cestah skozi Volčjo Drago.
R3
R3
R3-621, Kalce - Col, Col - Hrušica, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izvedba povezave vodovodnega omrežja.
R1
R1
R1-231, Razkrižje - Stročja vas, pri Veščici, izmenično enosmerni promet, nadomestna gradnja mostu čez Ščavnico, do 8. 6. 2023.
R3
R3
R3-745, Janežovci - Dolge Njive, Janežovci - Jiršovci, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnje avtobusnih postajališč, do 11. 7. 2023.
R3
R3
R3-649, Zagradec - Ambrus - Žvirče, Dečja vas pri Zagradcu - Ambrus, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnova vozišča, do 24. 2. 2023.
R3
R3
R3-644, Ljubljana (Šmartinska) - Šentjakob, na Šmartinski cesti v križišču s cesto Trbeže, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste (gradnja krožišča), do 28. 2. 2023.
R3
R3
R3-656, Kočevska Reka - Borovec, izmenično enosmerni promet, obnova vozišča in izvedba kamnitih zložb, do 13. 4. 2023. Dela potekajo na več odsekih hkrati.
R2
R2
G1-3, Lenart - Gornja Radgona, v Lenartu v Slovenskih Goricah, izmenično enosmerni promet, nadomestna gradnja mostu čez vodotok Velka, do 25. 4. 2023.
R3
R3
R3-696, Velenje - Škale, v Velenju, na Kidričevi cesti, oviran promet, izvedba gradbiščnega priključka, do 30. 9. 2023.
R3
R3
R3-656, (Dragarji) Zgornji Čačič - Osilnica, pri Podvrhu, izmenično enosmerni promet, plazenje tal, do 19. 9. 2023.
R2
R2
R2-409, Postojna - Razdrto, Postojna - Hrašče, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske steze.
R2
R2
R2-438, Trate - Gornja Radgona, Žiberci - Črnci, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, ureditev ceste in gradnja kolesarske povezave, do 22. 6. 2023.
R3
R3
R3-642, Vrhnika - Podpeč, pri Borovnici, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in gradnja kolesarske povezave, do 18. 5. 2023.
G2
G2
G2-102, Most na Soči - Tolmin, pri Tolminu, izmenično enosmerni promet, gradnja obvoznice Tolmin in kolesarske steze, do 16. 7. 2023.
R2
R2
R2-454, Maribor - Ptuj, pri Miklavžu na Dravskem Polju, izmenično enosmerni promet, obnova mostu čez kanal SD1 pri Miklavžu, do 11. 4. 2023.
R2
R2
R2-432, Rogatec - Majšperk - Apaški Križ, v Majšperku, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske povezave, do 9. 2. 2023.
R3
R3
R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava, pri Podgorju, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), izvedba gradbiščnih priključkov, do 31. 12. 2023, dnevno med 7. in 17. uro.
R2
R2
G1-3, Maribor - Lenart, pri Dolnji Počehovi, oviran promet, izgradnja viadukta Pesnica, do 1. 3. 2023.
R3
R3
R3-734, Vitomarci - Gabrnik, pri Grlincih, izmenično enosmerni promet, gradnja nadomestnega mostu, do 30. 6. 2023.
R3
R3
R3-642, Vrhnika - Podpeč, na Verdu, oviran promet, gradnje krožišča K3 v sklopu obvoznice Vrhnika (zimska prekinitev), do 6. 6. 2023.
R2
R2
Obvoznica mimo Vodic, popolna zapora, cesta v gradnji. Načrtovana predaja prometu do konca maja 2023.
LC
LC
Kranj, Ljubljanska cesta, na mostu čez Savo, popolna zapora, obnova ceste in mostu, do 20. 11. 2023. Obvoz: na severni strani po cestah Iskra–Kidričeva cesta, Koroška cesta, Ljubljanska cesta (Jelenov klanec), na južni strani pa po cestah Iskra–Labore, Labore–Primskovo (Delavski most), Cesta 1. maja, Savska cesta.
A5
A5
A5, Maribor - Pince, počivališče Dolinsko v smeri Lendave, zaprto počivališče, do 28. 2. 2023.
LC
LC
LC, Boršt, most čez Krko, popolna zapora, poškodovan most zaradi poplav.
R2
R2
R2-412, Naklo - Kranj (Kidričeva - Iskra), Ljubljanska cesta, pri mostu čez Savo, oviran promet, zaprti pasovi za zavijanje proti mostu čez Savo.
RT
RT
RT-929, Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja, Smrečno - Ruška koča pri Arehu, popolna zapora v zimskem času, do 15. 3. 2023.
RT
RT
RT-930, Pesek - Oplotnica, popolna zapora, modernizacija ceste. Obvoz: po cesti Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja in po lokalni cesti Kebelj - Osankarica ter Gladomes - Podgrad. Promet do kamnoloma je omogočen.
R3
R3
R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša, popolna zapora v zimskem času.
LZ
LZ
Ljubljana, Ižanska cesta, med Jurčkovo - Hladnikovo cesto in Orlovo ulico, popolna zapora, gradnja kanalizacije, do 30. 6. 2023. Obvoz: preko Opekarske ceste ter Orlove ulice.
RT
RT
RT-931, Ribnica - Ribniška koča, popolna zapora v zimskem času, do 15. 3. 2023.
RT
RT
RT-911, Rudno - Rovtarica - Vresje, popolna zapora v zimskem času, do 15. 3. 2023.
RT
RT
RT-915, Ilirska Bistrica - Sviščaki - Grda Draga - Pudob, popolna zapora v zimskem času, do 15. 3. 2023.
R3
R3
R3-630, Obrov - Golac, popolna zapora v zimskem času, do 15. 3. 2023.
R3
R3
R3-605, Kambreško - Kuščarji - Livek, popolna zapora v zimskem času, do 15. 3. 2023.
LC
LC
LC, Hrastnik - Radeče, pri Podkraju, popolna zapora, plaz.
NK
NK
G1-5, Krško - Drnovo, v Krškem Cesta krških žrtev, popolna zapora, ureditev ceste, do 29. 3. 2023, do 17. ure. Obvoz: po krški obvoznici.
R3
R3
R3-662, Metlika - Božakovo, mejni prehod Božakovo, popolna zapora, porušen most.
RT
RT
RT-914, Postojna - Rakov Škocjan - Unec, pri Ravbarkomandi, popolna zapora, gradnje nadvoza čez železnico, do 14. 8. 2023. Obvoz: Ravbarkomanda – Planina – Unec in obratno.
A2
A2
A2, Ljubljana - Karavanke, počivališče Lipce v smeri Karavank, Avstrije, dela, zaprto počivališče.
A2
A2
A2, Karavanke - Ljubljana, počivališče Povodje v smeri Ljubljane, zaprto počivališče.
A1
A1
A1, Ljubljana - Maribor, počivališče Zima v smeri Maribora, dela, zaprto počivališče.
A1
A1
A1, Maribor - Ljubljana, počivališče Polskava v smeri Ljubljane, dela, zaprto počivališče.
LZ
LZ
Ljubljana, Črna vas - Podpeč, pri križišču z Ižansko cesto, popolna zapora, rekonstrukcija. Obvoz: Ižanska cesta - Matena - Tomišelj - Podpeč.
R3
R3
R3-609, Predmeja - Lokve, popolna zapora v zimskem času, do 15. 3. 2023.
R3
R3
R3-608, Lokve - Čepovan, popolna zapora v zimskem času.
RT
RT
RT-902, Strmec - Mangart, cesta na Mangart, popolna zapora v zimskem času.
RT
RT
RT-908, Mojstrana - Vrata, popolna zapora v zimskem času, do 15. 3. 2023.

Vir: Prometno-informacijski center za državne ceste

Namizna aplikacija Internet Explorer odhaja v pokoj

Zagotovite si nemoten vstop v svet aktualnih novic in jo nadomestite z najnovejšo verzijo Chromea, Firefoxa, Safarija ali Microsoft Edgea.