STANJE NA CESTAHPROMETNO POROČILO

DANES 3:15

Ovire

Na A1, Ljubljana - južna obvoznica, priključek Ljubljana Rudnik - priključek Ljubljana jug v smeri Malenc, okvara vozila, oviran promet.

Mejni prehodi

Čakalna doba je na Gruškovju.

Delo na cesti in prireditve

Na gorenjski avtocesti bo v noči na sredo, 5./6. 7., promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno. Čakanje na prosto smer vožnje je 30 minut.


POMEMBNA OBVESTILA

R3
R3
R3-632, Ilirska Bistrica - Novokračine, spremenjen prometni režim. Prepovedano za tranzitni promet proti MP Novokračine, od petka od 7. ure do ponedeljka do 7. ure.
R3
R3
R3-632, Jelšane - Novokračine, oviran promet, spremenjen prometni režim, dovoljeno samo za lokalni promet.

OSTALA OBVESTILA

A3
A3
A3, razcep Gabrk - Fernetiči, pred prehodom Fernetiči v smeri Fernetičev, Italije, dela, zaprt prehitevalni pas, asfatiranje, do 30. 6. 2022.
A4
A4
A4, mejni prehod Gruškovje, Macelj, čakalne dobe: tovorna vozila 1 h 30 min pri vstopu.
R2
R2
R2-430, Slovenska Bistrica - Fram, v Slovenski Bistrici, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnova obeležb, do 1. 7. 2022.
G1
G1
G1-1, Maribor (Koroški most - cesta Proletarskih Brigad), v obe smeri, oviran promet, obnova obeležb, do 1. 7. 2022.
A1
A1
A1, Maribor - vzhodna obvoznica, razcep Dragučova - krožišče Pesnica v smeri Šentilja, Avstrije, dela, oviran promet, Promet poteka po dveh zoženih pasovih.
A1
A1
A1, Maribor - vzhodna obvoznica, krožišče Pesnica - razcep Dragučova v smeri Ljubljane, dela, zaprt prehitevalni pas, Promet poteka po enem zožanem pasu.
R1
R1
R1-202, Rateče - Podkoren, pri Ratečah, izmenično enosmerni promet, preplastitev vozišča, do 1. 7. 2022, dnevno med 7. in 16. uro.
R2
R2
R2-441, Murska Sobota - Gederovci, v Murski Soboti, Ulica Štefana Kovača, izmenično enosmerni promet, sanacije fasade in strehe objekta, do 16. 8. 2022.
R1
R1
R1-211, Kranj (Labore) - Jeprca, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, popravilo bankin, do 1. 7. 2022, dnevno med 8. in 17. uro.
G1
G1
G1-6, Postojna - Pivka, v Rakitniku, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela, do 30. 6. 2022, dnevno med 7. in 18. uro.
G2
G2
G2-105, Novo mesto - Metlika, pri Gornji Težki Vodi, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela, do 30. 6. 2022, dnevno med 6. in 17. uro.
R3
R3
R3-613, Nova Gorica - Ajševica, pri Ajševici, popolna zapora, izgradnja krožišča, do 19. 8. 2022. Obvoz: za osebna vozila in tovorna vozila do 7,5 t po lokalnih cestah. Obvoz za tovorna vozila nad 7,5 t je po regionalni cesti Ajševica - Rožna Dolina - Nova Gorica - Kromberk in obrato ter po Vipavski hitri cesti.
R2
R2
R2-403, Škofja Loka - Železniki, v Studenem, izmenično enosmerni promet, nadomestne gradnje mostu, do 4. 7. 2022.
R3
R3
R3-643, Cerknica - Rakitna, Begunje pri Cerknici - Cerknica, popolna zapora, izgradnja kanalizacije in ureditve brežin, do 31. 8. 2022. Obvoz: za osebna in intervencijska vozila po lokalnih cestah Cerknica–Brezje–Begunje, za tovorna vozila po državni cesti Rakek–Cerknica in lokalnih cestah Rakek–Bencinski servis–Cesta v Pretežje, Begunje–Pokorišče in Begunje–Bezuljak–D. Otave.
R3
R3
R3-634, Javornik - Gorje, v Spodnjih Gorjah, popolna zapora, obnova cestišča in gradnja kanalizacije, do 30. 9. 2022. Obvoz: Bled–Lesce–Žirovnica–Javornik–Lipce in obratno.
R3
R3
R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most), pri Butajnovi, izmenično enosmerni promet, ureditev avtobusnih postajališč, do 8. 7. 2022.
R1
R1
R1-219, Bizeljsko - Čatež, pri Brežicah, dela, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, do 1. 7. 2022, dnevno med 7. in 15. uro.
R3
R3
R3-643, Cerknica - Rakitna - Podpeč, v Selščah, izmenično enosmerni promet, izgradnja kanalizacije Selšček, do 3. 11. 2022.
R2
R2
R2-448, Kronovo - Dolenje Kronovo, v Dolenjem Kronovem, izmenično enosmerni promet, ureditev prometne infrastrukture, do 31. 7. 2022.
R1
R1
R1-225, Duplica - Kamnik, na kamniški obvoznici, oviran promet, gradnja 20 kV kablovoda, do 5. 8. 2022.
R1
R1
R1-228, Spuhlja - Zavrč, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija mostu čez kanal pri HE Formin, do 22. 12. 2022.
R2
R2
R2-415, Drtija - Izlake, pri Razpotju, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela, do 19. 7. 2022.
R2
R2
R2-425, Šentvid - Šoštanj, v Šoštanju, izmenično enosmerni promet, obnova kanalizacije in vodovoda, do 25. 7. 2022.
G2
G2
G2-108, Dol pri Ljubljani - Šentjakob, pri Brinju, izmenično enosmerni promet, obnova nadvoza, do 1. 8. 2022.
RT
RT
RT-912, Novaki - Cerkno, pri Dolenjih Novakih, izmenično enosmerni promet, sanacije ceste, do 22. 7. 2022.
R1
R1
R1-221, Zagorje - Trbovlje - Hrastnik, v Trbovljah, Vodenska cesta, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, obnova strehe in fasade na objektih, do 31. 10. 2022.
R2
R2
R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica, na Mariborski cesti, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, vzdrževalna dela, do 4. 7. 2022.
R2
R2
R2-428, Sestre Logar - Pavličevo sedlo, pri Sestrah Logar, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela, do 1. 7. 2022, dnevno med 7. in 16. uro.
LG
LG
Ljubljana, Bleiweisova cesta, med križiščem s Celovško cesto in Šubičevo ulico, dela, oviran promet.
R2
R2
R2-447, Želodnik - Domžale, v Domžalah, med Obrtniško ulico in Rojsko cesto, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, preplastitev vozišča v sklopu gradnje kolesarske povezave (IV. faza), do 20. 9. 2022.
R2
R2
R2-444, Ajdovščina (obvoznica), izmenično enosmerni promet, izgradnja krožnega križišča, do 16. 9. 2022.
R2
R2
R2-413, Zbilje - Vodice, v Hrašah, oviran promet, gradnja kabelske kanalizacije, do 2. 7. 2022.
R2
R2
R2-407, Gorenja vas - Ljubljanica, v Dolgih Njivah, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča.
RT
RT
RT-912, Davča - Novaki, pri Davči, izmenično enosmerni promet, sanacija ceste, do 15. 7. 2022.
R3
R3
R3-702, Trbonje - Vuhred, pri Sv. Vidu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in izgradnja pločnika.
R3
R3
R3-679, Breg - Sevnica - Brestanica, Dolenje Brezovo, izmenično enosmerni promet, izvedba prehoda za pešce, do 31. 7. 2022.
R2
R2
R2-427, Latkova vas - Trbovlje, v Preboldu, izmenično enosmerni promet, zamenjava kabelskega omrežja, do 30. 6. 2022.
R1
R1
R1-203, Žaga - Kobarid, Trnovo - Kobarid, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), rekonstrukcija ceste, do 30. 10. 2022.
R2
R2
R2-414, Kamnik - Ločica, pri Ločici pri Vranskem, promet poteka ob gradbišču izmenično enosmerno, nadomestna gradnja mostu čez potok Motnišnica, do 23. 9. 2022.
R2
R2
R2-413, Moste - Duplica, Ljubljanska cesta, oviran promet, gradnje kolesarske povezave.
R1
R1
R1-218, Metlika - Podzemelj, pri Metliki, izmenično enosmerni promet, ureditev priključka, do 7. 7. 2022.
G2
G2
G2-102, Godovič - Spodnja Idrija, pri Marofu, izmenično enosmerni promet, izvedbe kolesarske steze, do 8. 5. 2023.
G2
G2
G2-102, Sp. Idrija - Godovič, pri Idriji, izmenično enosmerni promet, izvedba kolesarske steze, do 24. 11. 2022, občasne, do 15 minutne popolne zapore med 8.30 in 17. uro.
R2
R2
R2-432, Majšperk - Apaški Križ, pri Majšperku, izmenično enosmerni promet, ureditve ceste, do 31. 8. 2022.
R3
R3
R3-644, Šentjakob - Domžale - Kamnik, v Domžalah, v križišču pri policijski postaji, izmenično enosmerni promet, izgradnje krožišča, do 21. 7. 2022.
R3
R3
R3-621, Kalce - Col, Col - Hrušica, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izvedba povezave vodovodnega omrežja, do 1. 3. 2023.
R3
R3
R3-716, Grad - Kuzma, v Kuzmi, popolna zapora, rekonstrukcija mostu in ureditev križišča, do 20. 7. 2022. Obvoz: po lokalnih cestah.
R1
R1
R1-229, Rogoznica - Senarska, na Ptuju, Slovenskogoriška cesta, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 8. 2022.
G2
G2
G2-102, Tolmin - Kobarid - Spodnja Idrija, pri Tolminu, izmenično enosmerni promet, sanacija mostu, do 15. 12. 2022.
R3
R3
R3-675, Čatež ob Savi - Mokrice, v Podgračenem, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste, do 28. 10. 2022.
R2
R2
R2-409, Logatec - Planina, Lipje - Planina, izmenično enosmerni promet, preplastitev vozišča, do 5. 8. 2022.
RT
RT
RT-912, Novaki - Cerkno, pri Dolenjih Novakih, izmenično enosmerni promet, sanacija zidov in obnova ceste, do 20. 7. 2022.
R2
R2
R2-438, Šentilj - Trate, pri Šentilju, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu, do 6. 10. 2022.
R3
R3
R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most), pri Dobrovi, izmenično enosmerni promet, gradnja fekalne kanalizacije in vodovodnega priključka, do 21. 7. 2022.
R2
R2
R2-404, Ilirska Bistrica - Knežak - Pivka, pri Parjah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije vozišča, do 26. 10. 2022.
R3
R3
R3-708, Zg. Kungota - Plač, izmenično enosmerni promet, izvedba del na objektu ''DV 20kV Plač-Zg. Kungota'', do 22. 7. 2022.
LG
LG
Maribor, Malečniški most, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste in izvedba priključka, do 31. 7. 2022.
G2
G2
G2-102, Bača - Dolenja Trebuša, pri Dolenji Trebuši, izmenično enosmerni promet, izvedbe geoloških vrtin, do 1. 7. 2022.
R2
R2
R2-448, Trebnje - Radohova vas - Ivančna Gorica, pri Medvedjeku, oviran promet, rekonstrukcije ceste, do 30. 6. 2022.
R3
R3
R3-609, Ajdovščina - Predmeja, pri Lokavcu, popolna zapora, izvedba pločnika in ureditev ceste, do 20. 7. 2022. Obvoz: Lokavec - Cesta - Ajdovščina.
R1
R1
R1-203, Predel - Trbiž (Tarvisio), na italijanski strani prehoda Predel, dokončanje del v predoru pri Rabeljskem jezeru, do 2. 7. 2022. Nočne popolne zapore od ponedeljka do sobote, od 19. do 6. ure.
R3
R3
R3-643, Rakitna - Cerknica, v Begunjah pri Cerknici, izmenično enosmerni promet, gradnje kanalizacijskega sistema, do 14. 11. 2022.
R2
R2
R2-409, Brezovica - Vrhnika, v Dragomeru, oviran promet, ureditev cestnega priključka, do 1. 7. 2022.
R1
R1
R1-207, Col - Črni Vrh in Col - Predmeja, na Colu, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožnega križišča, do 20. 7. 2022.
R1
R1
R1-207, Col - Ajdovščina, v Ajdovščini, Vipavska cesta, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, ureditve pločnika in preplastitve ceste, do 31. 10. 2022.
R3
R3
R3-726, Stročja vas - Pavlovci, pri Pavlovcih, izmenično enosmerni promet, preplastitev vozišča, do 30. 6. 2022.
R2
R2
R2-454, Maribor - Ptuj, pri Miklavžu na Dravskem Polju, izmenično enosmerni promet, obnova mostu čez kanal SD1 pri Miklavžu, do 11. 4. 2023.
R3
R3
R3-609, Ajdovščina - Predmeja, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča.
R3
R3
R3-676, Sp. Pohanca - Kapele, pri Dečnem selu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja pločnika, AP in telekomunikacijskega omrežja, do 8. 7. 2022.
R1
R1
R1-228, Spuhlja - Zavrč, pri Borlu, izmenično enosmerni promet, sanacija brežine gradu Borl, do 3. 7. 2022.
G2
G2
G2-101, Tržič - Ljubelj, med Tržičem in Podljubeljem, izmenično enosmerni promet, novogradnja nadvoza, do 11. 7. 2022.
G2
G2
G2-101, Tržič - Ljubelj, v Tržiču, izmenično enosmerni promet, sanacije nadvoza (KR0067), do 11. 7. 2022.
R3
R3
R3-635, Kropa - Jamnik, popolna zapora, sanacija plazu Lajše, do 30. 6. 2022. Obvoz: Kropa – Gobovce – Podbrezje – Naklo – Kranj –Škofja Loka – Železniki – Dražgoše in obratno.
R2
R2
R2-443, Črenšovci - Dolnji Lakoš, v Gredah, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 11. 8. 2022.
R3
R3
R3-638, Begunje - Bistrica (Tržič), v Brezjah pri Tržiču, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu, do 12. 7. 2022.
R2
R2
R2-404, Podgrad - Ilirska Bistrica, Harije - Dobropolje, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja vodovoda, do 15. 10. 2022.
R2
R2
R2-409, Brezovica - Vrhnika, pri Logu pri Brezovici, izmenično enosmerni promet, izgradnja kolesarske povezave, do 20. 11. 2022.
R3
R3
R3-752, Bukovžlak - Teharje, pri Teharjah, popolna zapora, odprava pomanjkljivosti, do 30. 6. 2022. Obvoz: po Bežigrajski cesti.
G2
G2
G2-107, Celje - Šentjur, pri Teharjah, izmenično enosmerni promet, odprava pomanjkljivosti, do 30. 6. 2022.
G1
G1
G1-4, Velenje - Slovenj Gradec, pri Paki pri Velenju, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), gradnja kolesarske steze, do 30. 6. 2022, kratkotrajne popolne zapore bodo dvakrat dnevno, ob 9. in 19. uri.
R2
R2
R2-409, Brezovica - Vrhnika, pri Lukovici pri Brezovici, oviran promet, izgradnja kanalizacije, do 5. 7. 2022.
R3
R3
R3-647, Grosuplje - Mlačevo, v Grosuplju, Cesta na Krko, popolna zapora, gradnja krožišča, do 31. 8. 2022. Obvoz: po Gasilski cesti.
R1
R1
R1-212, Bloška Polica - Sodražica, v Žimaricah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 10. 2022.
RT
RT
RT-915, Ilirska Bistrica - Grda Draga - Pudob, Kozarišče - Sviščaki, oviran promet, spravilo lesa, do 31. 12. 2022.
R2
R2
R2-431, Gornji Dolič - Vitanje, pri Srednjem Doliču, izmenično enosmerni promet, sanacije prepusta, do 30. 6. 2022. Obvoz: za tovorna vozila nad 7,5 t in avtobuse je na relaciji Gornji Dolič – Velenje – Črnova – Vojnik – Stranice – Vitanje in obratno.
R1
R1
R1-210, Predvor - Zg. Jezersko, pri Kokri, izmenično enosmerni promet, obnove vozišča, do 30. 9. 2022.
R3
R3
R3-741, Škofije - MP Škofije, v Spodnjih Škofijah, izmenično enosmerni promet, izgradnja kanalizacijskega sistema, do 22. 12. 2022.
R3
R3
R3-741, Dekani - Škofije, v Spodnjih Škofijah, izmenično enosmerni promet, izgradnja kanalizacijskega sistema, do 22. 12. 2022.
H4
H4
H4, Razdrto - Nova Gorica, prehod Vrtojba, dela, zaprt prehitevalni pas, delovna zapora na italjanski strani.
G2
G2
G2-105, Novo mesto - Metlika, pri Metliki, izmenično enosmerni promet, obnova voziščne konstrukcije, na dveh odsekih, do 30. 6. 2022.
G1
G1
G1-11, Koper - Dragonja, pred mejnim prehodom Dragonja, oviran promet, izgradnja in rekonstrukcija mostu, do 30. 6. 2022, promet poteka dvosmerno ob gradbišču.
G1
G1
G1-1, Dravograd - Maribor, Zgornji Kozji Vrh - Podvelka, izmenično enosmerni promet, gradnje kolesarske povezave, do 31. 12. 2022.
R1
R1
R1-225, Stahovica - Gornji Grad, pri Črni pri Kamniku, izmenično enosmerni promet, gradnja kanalizacije in obnova vozišča, do 30. 9. 2022.
R1
R1
R1-225, Kamnik - Stahovica - Gornji Grad, Črna pri Kamniku - Potok v Črni, izmenično enosmerni promet, gradnja kanalizacije in obnova vozišča, do 30. 9. 2022.
R1
R1
R1-201, Podkoren - Kranjska Gora, pri Kranjski Gori, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča, do 1. 7. 2022. Zaprt je odcep proti Kranjski Gori po Borovški cesti, obvoz preko Vršiške ceste.
R1
R1
R1-229, Rogoznica - Senarska, pri Ptuju, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kanalizacije.
R2
R2
R2-454, Maribor - Ptuj, pri Slovenji vasi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija TK kabelske kanalizacije, do 5. 7. 2022.
R2
R2
R2-430, Slovenska Bistrica - Maribor, v Slovenski Bistrici na Trgu Svobode, oviran promet, obnova fasade objekta, do 30. 6. 2022.
R2
R2
R2-403, Podrošt - Češnjica, pri Zalem Logu, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, protipoplavne ureditve Selške Sore, II. faza, do 4. 9. 2022.
R3
R3
R3-641, Dobrova - Polhov Gradec, pri Pristavi pri Polhovem Gradcu, oviran promet, ureditve ceste, do 31. 8. 2022.
R2
R2
R2-408, Žiri - Trebija, pri Selu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, replastitev ceste in ostala dela, do 4. 7. 2022.
R1
R1
R1-211, Kranj - Medvode, pri Meji, oviran promet, obnova voziščne konstrukcije, do 30. 6. 2022.
R3
R3
R3-711, Fram - Rače, pri avtocestnem priključku Fram, oviran promet, širitve kanalizacije.
R1
R1
R1-235, Radenci - Petanjci, v Radencih, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, rekonstrukcija krožišča in ureditev kanalizacije, do 31. 8. 2022.
R1
R1
R1-235, Petanjci - Murska Sobota (Gaj), v Tišini, izmenično enosmerni promet, izvedba žarnega zidu na pokopališču, do 31. 7. 2022.
R1
R1
R1-210, Sp. Jezersko - Zg. Jezersko, oviran promet, ureditev cestnega priključka, do 30. 6. 2022.
R1
R1
R1-210, Zg. Jezersko - Sp. Jezersko, na Zgornjem Jezerskem, izmenično enosmerni promet, sanacija usada in obnova vozišča, do 30. 6. 2022.
R2
R2
R2-406, Škofije - Ankaran - Lazaret, pri Ankaranu, izmenično enosmerni promet, izgradnje krožnega križišča, do 30. 6. 2022.
R3
R3
R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj), pri Juršincih, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnje regionalne kolesarske povezave, do 23. 7. 2022.
R1
R1
R1-201, Hrušica - Mojstrana, pri Dovjah, oviran promet, gradnja premostitvenega objekta M1 (namestitev opaža).
G2
G2
G2-107, Celje - Šentjur, v Štorah, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, odvajanja in čiščenja odpadnih voda, do 4. 7. 2022.
R2
R2
G1-3, Lenart - Gornja Radgona, pri Benediktu, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, ureditev ceste, do 30. 6. 2022.
R3
R3
R3-614, Opatje selo - Komen, pri Gornji vasi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste in izvedbe hodnika za pešce, do 30. 6. 2022.
R2
R2
R2-432, Rogatec - Majšperk - Apaški Križ, v Majšperku, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske povezave, do 9. 2. 2023.
G2
G2
G2-106, Ljubljana - Kočevje, na Bregu pri Ribnici na Dolenjskem, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 25. 1. 2023.
R2
R2
R2-419, Soteska - Novo mesto, pri Drski, oviran promet, zaradi del je zaprt priključek na občinsko cesto, Ulico Slavka Gruma, do 30. 6. 2022.
R1
R1
R1-201, Kranjska Gora - Rateče, v Podkorenu, v križišču proti Korenskem sedlu, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča, do 30. 6. 2022.
R2
R2
R2-424, Boštanj - Planina, v Doropolju, oviran promet, sanacija kamnite zložbe, plazu in brežin, do 12. 8. 2022.
G1
G1
G1-4, Otiški vrh - Dravograd, v Meži, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 31. 10. 2022.
R1
R1
R1-227, Ravne - Kotlje, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 31. 10. 2022.
G2
G2
G2-106, Fara - Petrina, pri Fari, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste.
R3
R3
R3-710, Maribor - Vurberk - Ptuj, pri Dogošah, izmenično enosmerni promet, gradnje plinovoda in obnove vodovoda, do 15. 7. 2022.
R3
R3
R3-726, Stročja vas - Pavlovci, pri Vuzmetincih, izmenično enosmerni promet, preplastitev vozišča, do 15. 7. 2022.
R2
R2
R2-449, Gornja Radgona - Radenci, v Gornji Radgoni, Partizanska cesta, izmenično enosmerni promet, izgradnje krožišča (1. faza), do 12. 8. 2022.
R1
R1
R1-221, Hrastnik - Šmarjeta, Dol pri Hrastniku - Marno, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sanacija vozišča, dograditev pločnika in cestnega priključka, do 30. 10. 2022.
R2
R2
R2-419, Novo mesto - Šentjernej, Velika Cikava - Mala Cikava, izmenično enosmerni promet, obnova meteorne in fekalne kanalizacije, do 30. 6. 2022.
G1
G1
G1-4, Velenje - Slovenj Gradec, Turiška vas - Mislinjska Dobrava, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnova cestišča, do 19. 7. 2022.
R2
R2
R2-419, Šentjernej - Kostanjevica na Krki - Križaj, Kostanjevica na Krki - Malo Mraševo, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske steze, do 9. 12. 2022.
R2
R2
R2-428, Solčava - Sestre Logar, izmenično enosmerni promet, urejanje brežin, do 13. 7. 2022.
R2
R2
R2-409, Ljubljana (Vič) - Brezovica, Brezovica - Ljubljana (Vič), izmenično enosmerni promet, gradnje kanalizacijskega omrežja, do 31. 8. 2022.
R3
R3
R3-696, Velenje - Škale - Slovenj Gradec, v Škalah, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, novogradnja tretje razvojne osi - zaključna dela, do 30. 6. 2022.
RT
RT
RT-908, Mojstrana - Vrata, izvedba protiprašne zaščite, do 30. 6. 2022. Obvoz: V času popolnih zapor obvoza ni. Popolne zapore dnevno od ponedeljka do petka med 7:30 in 18. ure. V soboto in nedeljo zapore ni.
R3
R3
R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci, Srednji Osek - Zgornji Osek, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 31. 10. 2022.
R1
R1
R1-221, Zagorje - Trbovlje - Hrastnik, v Trbovljah, oviran promet, ureditev kolesarskih površin na dveh odsekih, do 27. 7. 2022.
R3
R3
R3-625, Bertoki - Gračišče, pri odcepu za Kubed, popolna zapora, popravilo vozišča, do 9. 7. 2022. Obvoz: Gračišče – Kubed – Rižana – Dekani –Srmin – Bertoki – Sveti Anton in obratno.
LC
LC
LC, Pesnica - Maribor, Šentiljska cesta, pri Veterinarski bolnici, izmenično enosmerni promet, udor cestišča.
R2
R2
R2-426, Gorenje - Rečica - Letuš, Paška vas - Gorenje, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnova vozišča, do 30. 6. 2022.
R2
R2
R2-421, Ručetna vas - Štrekljevec, Semič, Črnomaljska cesta, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija hodnika za pešce, do 18. 8. 2022.
R3
R3
R3-633, Jereka - Jezero, v Srednji vasi, pri Studorju v Bohinju, popolna zapora, gradnja povezovalnega kanala Zg. Bohinjske doline, do 30. 6. 2022. Obvoz: Bitnje - Bohinjska Bistrica - Ribčev Laz - Stara Fužina - Studor.
R1
R1
R1-230, Ormož (vzhodna obvoznica), Opekarniška cesta, izmenično enosmerni promet, gradnja obvoznice Ormož, do 31. 7. 2022.
G1
G1
G1-2, Ormož - Središče ob Dravi, v Ormožu, izmenično enosmerni promet, gradnja obvoznice Ormož, do 31. 7. 2022.
G2
G2
G2-106, Petrina - Kočevje, v Kočevju, Reška cesta, oviran promet, izvedba kolesarske povezave, do 18. 8. 2022.
R1
R1
R1-217, Livold - Brezovica, v Livoldu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in izgradnja krožišča, do 18. 4. 2023.
R1
R1
R1-217, Brezovica - Kanižarica, pri Kanižarici, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja kolesarske povezave, do 30. 6. 2022.
R3
R3
R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most), v Dvoru pri Polhovem Gradcu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 15. 11. 2022.
R3
R3
R3-626, Gračišče - Brezovica, pri Butari, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), rekonstrukcija ceste, do 30. 11. 2022.
R1
R1
R1-212, Cerknica - Bloška Polica, v Grahovem, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in ureditev kolesarske steze, do 28. 11. 2022.
G2
G2
G2-108, Litija - Zagorje, pri Zagorju, izmenično enosmerni promet, sanacija brežin in izgradnja galerije Šklendrovec, do 25. 5. 2023. Dnevno sta med 8.30 in 13.10 možni do dve kratkotrajni, do 20 minutni popolni zapori.
G1
G1
G1-5, Celje - Laško - Krško, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, ureditev fontane v krožišču, do 8. 7. 2022.
G1
G1
G1-5, Celje - Krško, v Radečah, most čez Savo, izmenično enosmerni promet, izgradnja pločnika za pešce, do 22. 8. 2022.
R2
R2
R2-444, Razdrto - Podnanos, pri Porečah, izmenično enosmerni promet, gradnja ceste in hodnika za pešce, do 30. 7. 2022.
R2
R2
R2-403, Češnjica - Škofja Loka, v Studenem, izmenično enosmerni promet, ureditev pločnika in gradnja opornega zidu, do 1. 7. 2022.
R1
R1
R1-225, Radmirje - Mozirje, pri Juvanju, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja krožnega križišča, do 17. 8. 2022.
R1
R1
R1-225, Radmirje - Mozirje, pri odcepu za Rečico ob Savinji, oviran promet, rekonstrukcija križišča "Renek", do 19. 8. 2022.
R3
R3
R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava, v Podgorju, oviran promet, gradnja hitre ceste, sklop F - Jenina, do 1. 12. 2023.
G1
G1
G1-4, Dravograd - Slovenj Gradec, pri Pamečah, promet poteka ob gradbišču, gradnja krožišča, do 30. 7. 2022.
R3
R3
R3-702, Trbonje - Vuhred, v Vuzenici, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, ureditev kolesarske povezave, do 30. 6. 2022.
R3
R3
R3-702, Trbonje - Vuhred, v Vuzenici, oviran promet, rekonstrukcija mostu čez potok Cerkovnik, do 18. 8. 2022.
R2
R2
R2-441, Murska Sobota - Gederovci, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 12. 2022.
R2
R2
R2-439, Križevci - Žihlava, pri Lukavcih, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 24. 12. 2022.
G1
G1
G1-2, Spuhlja - Ormož, Borovci - Spodnji Moškanjci, oviran promet, gradnja regionalne kolesarske povezave, do 12. 12. 2022.
R3
R3
R3-687, Dole - Ponikva - Loče, Ponikve - Ostrožno pri Ponikvi, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcija ceste, do 28. 9. 2022.
R2
R2
R2-423, Lesično - Kozje, pri Kozjem, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste in križišča Kozje, do 21. 11. 2022.
R2
R2
R2-419, Kostanjevica na Krki - Čatež ob Savi, Krška vas - Čatež, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), gradnja kolesarske povezave, do 30. 6. 2022.
R2
R2
R2-419, Šentjernej - Križaj, pri Kostanjevici na Krki, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja kolesarske povezave, do 23. 9. 2022.
R3
R3
R3-681 Laško - Šentrupert, Laško, most čez Savinjo, popolna zapora, ureditev fontane v krožišču, do 8. 7. 2022. Obvoz: Laško–Marija Gradec–Laško in obratno.
H3
H3
H3, Ljubljana - severna obvoznica, pred uvozom Ljubljana Nove Jarše v smeri Zadobrove, dela, oviran promet.
R2
R2
R2-454, Miklavž - Hajdina, Skorba - Slovenja vas, oviran promet, izvedbe sekundarnih odcepov kanalizacije, do 2. 12. 2022.
G2
G2
G2-106, Kočevje - Petrina, v Livoldu, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča in gradnja krožišča, do 18. 4. 2023.
G2
G2
G2-108, Zagorje - Trbovlje, pri Spodnjem Šklendrovcu, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), zaščita ceste pred padajočim kamenjem, do 31. 8. 2022.
H3
H3
H3, Ljubljana - severna obvoznica, izvoz Ljubljana Podutik - razcep Koseze v smeri Kosez, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih v vsako smer.
H3
H3
H3, Ljubljana - severna obvoznica, priključek Ljubljana Podutik - uvoz Ljubljana Dravlje v smeri Zadobrove, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih v vsako smer.
R1
R1
R1-210, Škofja Loka - Gorenja vas, na več lokacijah, izmenično enosmerni promet, sanacija vozišča, do 10. 7. 2022, dnevno med 6. in 17. uro.
R3
R3
R3-642, Podpeč - Ig, Podpeč - Jezero, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnova cestišča, do 14. 11. 2022.
R3
R3
R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj, pri Hlaponcih, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija mostu.
RT
RT
RT-940, Zavrhek - Artviže, na Misličah, izmenično enosmerni promet, izvedba vodovoda, do 31. 8. 2022.
R3
R3
R3-701, Zreče - Rogla - Pesek, na Rogli, izmenično enosmerni promet, sanacija plazenja in obnova vozišča, do 30. 9. 2022.
R2
R2
R2-419, Soteska - Novo mesto, pri Potoku, izmenično enosmerni promet, sanacija udora vozišča, do 31. 8. 2022.
G2
G2
G2-112, Poljana - Ravne, pri Prevaljah, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste z umestitvijo kolesarske steze, do 5. 8. 2022.
LZ
LZ
Ljubljana, servisna cesta, med Bratislavsko in Leskovškovo cesto, proti Zadobrovi, dela, popolna zapora.
R2
R2
R2-447, Šempeter - Latkova vas, med krožiščema pri mostu čez Savinjo, izmenično enosmerni promet, izgradnja in razširitev pločnikov, do 13. 8. 2022.
R1
R1
R1-221, Zagorje - Trbovlje - Hrastnik, Trbovlje, Trg svobode, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožišča, do 22. 8. 2022.
G2
G2
G2-105, Novo mesto - Metlika, pri Vinji vasi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija vozišča, do 31. 10. 2022.
R3
R3
R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci, pri Sv. Trojici v Slovenskih Goricah, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske povezave, do 30. 6. 2022.
R2
R2
R2-432, Majšperk - Apaški Križ, pri Lovrencu na Dravskem Polju, oviran promet, gradnja kolesarske povezave, do 26. 12. 2022.
R2
R2
R2-422, Podsreda - Brestanica, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 tone, dela, popravilo podpornih zidov in sanacija ceste, do 1. 7. 2022. Obvoz: Podsreda - Bistrica ob Sotli - Bizeljsko - Brežice - Krško - Brestanica in obratno.
R3
R3
R3-702, Trbonje - Vuhred, v Vuzenici, izmenično enosmerni promet, ureditev kolesarske povezave, do 30. 6. 2022.
R1
R1
R1-232, Hodoš - Petrovci, v Šalovcih, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste in gradnja krožišča, do 22. 8. 2022, med 7. in 17. uro.
R2
R2
R2-403, Bača pri Modreju - Podbrdo, v Kneži, izmenično enosmerni promet, obnova mostu čez Knežo, do 8. 11. 2022.
R1
R1
G1-3, Gornja Radgona - Radenci - Vučja vas, v Radencih, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, rekonstrukcija krožišča in ureditev kanalizacije, do 31. 8. 2022.
G2
G2
G2-102, Žaga - Kobarid - Tolmin, v Kobaridu, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča, do 10. 7. 2022.
G1
G1
G1-2, Šikole - Hajdina, od odcepa za Cirkovce do AC priključka Hajdina, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, do 10. 11. 2022.
R2
R2
R2-432, Majšperk - Rogatec, pri Bregu, izmenično enosmerni promet, gradnja regionalne kolesarske povezave, do 4. 1. 2023.
R3
R3
R3-703, Muta - Gortina, v Muti, na Gortinski cesti, oviran promet, rekonstrukcija kabelske kanalizacije, do 30. 6. 2022.
R3
R3
R3-716, Lemerje - Grad, pri Bodoncih, popolna zapora, sanacija vozišča. Obvoz: po državnih in lokalnih cestah na relaciji Beznovci – Vadarci – Grad in obratno.
R3
R3
R3-624, Črni Kal - Podpeč - Rakitovec, pri Rakitovcu, oviran promet, izgradnja mostu in rekonstrukcija ceste, do 23. 9. 2022.
R3
R3
R3-747, Lenart - Sveta Trojica, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske povezave, do 25. 7. 2022, med 7. in 17. uro.
G1
G1
G1-1, Dravograd - Maribor, v Dravogradu, oviran promet, obnova vozišča.
R3
R3
R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj, pri Dornavi, izmenično enosmerni promet, nadomestne gradnje mostu, do 29. 9. 2022.
H3
H3
H3, Ljubljana - severna obvoznica, uvoz Ljubljana Nove Jarše v smeri Zadobrove, dela, popolna zapora.
R2
R2
R2-448, Trebnje - Pluska, pri Trebnjem, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije ceste in gradnja krožišča, do 1. 7. 2022.
G1
G1
G1-4, Velenje - Slovenj Gradec, pri Gornjem Doliču, oviran promet, gradnja kolesarske povezave, do 30. 6. 2022.
RT
RT
RT-923, Stahovica - Kamniška Bistrica, v Kamniški Bistrici, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija mostu, do 26. 7. 2022.
R3
R3
R3-724, Berkovci - Kobilje, Pordašinci - Motvarjevci, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja optičnega omrežja, do 30. 6. 2022, med 7. in 17. uro.
G1
G1
G1-4, Velenje - Črnova, Velenje - Pirešica, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske steze, do 20. 9. 2022, dnevno med 7. in 17. uro.
R2
R2
R2-423, Šentjur - Črnolica, Nova vas pod Rifnikom, promet poteka ob gradbišču izmenično enosmerno, gradnja krožišča, do 15. 8. 2022.
R3
R3
R3-728, Ig - Rakitna, v Mali vasi, izmenično enosmerni promet, izvedba kanalizacije in vodovoda Iška vas, do 30. 6. 2022.
R3
R3
R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava, pri Žabji vasi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 24. 11. 2022.
G2
G2
G2-102, Most na Soči - Tolmin, v Modreju, izmenično enosmerni promet, izgradnja kolesarske steze, do 30. 11. 2022.
R1
R1
R1-219, Podčetrtek - Bistrica ob Sotli, Golobinjek - Dekmanca, izmenično enosmerni promet, izgradnja kolesarske steze, do 30. 9. 2022, med 7. in 17. uro.
R3
R3
R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most), na Hrastenicah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 12. 2022.
G2
G2
G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Želinu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 11. 2022. Dnevno med 8. in 17. uro so možne kratkotrajne (do 15 minutne) popolne zapore.
G2
G2
G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Stopniku, oviran promet, rekonstrukcija poškodovanega vozišča, do 30. 11. 2022.
R2
R2
R2-422, Podsreda - Brestanica, pri Podsredi, izmenično enosmerni promet, popravilo podpornih zidov in obnova ceste, do 3. 9. 2022.
R2
R2
R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica, pri Zgornji Polskavi, izmenično enosmerni promet, izgradnje kanalizacijskega omrežja, do 24. 12. 2022.
R2
R2
R2-419, Soteska - Novo mesto, Srebrniče, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 19. 10. 2022.
R3
R3
R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava, pri Podgorju, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), izvedba gradbiščnih priključkov, do 31. 12. 2023, dnevno med 7. in 17. uro.
R3
R3
R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj, v Sv. Tomažu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcija ceste, do 30. 9. 2022.
R2
R2
G1-3, Maribor - Lenart, pri Dolnji Počehovi, oviran promet, izgradnja viadukta Pesnica, do 1. 3. 2023.
R3
R3
R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija, v Spodnji Kanomlji, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 13. 8. 2022.
R3
R3
R3-734, Vitomarci - Gabrnik, pri Grlincih, izmenično enosmerni promet, gradnja nadomestnega mostu, do 30. 6. 2023.
R2
R2
R2-435, Ruše - Selnica ob Dravi, v Rušah, popolna zapora, rekonstrukcija mostu, do 31. 10. 2022. Obvoz: na relaciji Selnica ob Dravi–Bresternica–Maribor (Studenci)–Bistrica ob Dravi–Ruše in obratno.
R2
R2
R2-420, Brežice - Rigonce, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja kolesarske povezave, do 30. 6. 2022.
R1
R1
R1-210, Trebija - Sovodenj, Fužine - Hobovše pri Stari Oselici, izmenično enosmerni promet, sanacija zidov in brežin, do 25. 8. 2022, med 9. in 14. uro.
LZ
LZ
Ljubljana, Črna vas - Podpeč, pri križišču z Ižansko cesto, popolna zapora, rekonstrukcija, do 20. 6. 2023. Obvoz: Ižanska cesta - Matena - Tomišelj - Podpeč.
H6
H6
H6, Koper - Izola, uvoz Koper center, Slavček v smeri Portoroža, popolna zapora, za čas turistične sezone.
RT
RT
RT-932, Slovenj Gradec - Pungart, Golavabuka, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnove in preplastitve vozišča, do 27. 8. 2022.
R3
R3
R3-711, Rače - Kungota - Kidričevo, pri križišču pri glavni cesti Pragersko - Ptuj, dela, popolna zapora.
A2
A2
A2, Karavanke - Ljubljana, počivališče Lipce v smeri Ljubljane, dela, zaprto počivališče.
A1
A1
A1, Maribor - Ljubljana, počivališče Zima v smeri Ljubljane, dela, zaprto počivališče.
A1
A1
A1, Ljubljana - Koper, počivališče Studenec v smeri Kopra, dela, zaprto počivališče.
A1
A1
A1, Koper - Ljubljana, počivališče Studenec v smeri Ljubljane, dela, zaprto počivališče.
A1
A1
A1, Ljubljana - Maribor, počivališče Polskava v smeri Maribora, dela, zaprto počivališče.
A5
A5
A5, Maribor - Lendava, počivališče Dolinsko v smeri Lendave, dela, zaprto počivališče.
A2
A2
A2, Ljubljana - Karavanke, počivališče Povodje v smeri Jesenic, dela, zaprto počivališče.
LZ
LZ
MO Ljubljana, LZ-212400 Leskoškova cesta, med Letališko cesto in priključkom na H3 Nove Jarše, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 18. 8. 2022.
RT
RT
RT-930, Pesek - Oplotnica, popolna zapora, modernizacija ceste. Obvoz: po cesti Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja in po lokalni cesti Kebelj - Osankarica ter Gladomes - Podgrad. Promet do kamnoloma je omogočen.
R3
R3
R3-662, Metlika - Božakovo, mejni prehod Božakovo, popolna zapora, porušen most.
G2
G2
G2-104, Moste - Mengeš - Trzin, v Mengšu, na Slovenski cesti, oviran promet, gradnja kolesarske povezave, do 1. 7. 2022.
R1
R1
R1-225, Mengeš - Kamnik, v križišču za Topole, oviran promet, gradnja kolesarske povezave, do 1. 7. 2022.
NK
NK
G2-104, Mengeš - Moste, na mengeški obvoznici, oviran promet, gradnja kolesarske povezave, do 1. 7. 2022.
LC
LC
LC-315020, Neverke - D. Košana, v Neverkah, popolna zapora, preplastitev ceste, do 6. 8. 2022.
LC
LC
Ljubljana, Kamnogoriška cesta, med Ulico Bratov Babnik in AC nadvozom, popolna zapora, rekonstrukcija, do 31. 12. 2022. Plešičeva ulica je prevozna.
LZ
LZ
Novo mesto, Podbevškova ulica, popolna zapora, rekonstrukcija ceste ter obnova meteorne in fekalne kanalizacije.
LZ
LZ
Domžale, Ljubljanska cesta, pri križišču s Kamniško cesto, popolna zapora, izgradnja krožišča, do 21. 7. 2022.
LC
LC
Domžale, Masljeva ulica, pri križišču s Kamniško cesto, popolna zapora, izgradnja krožišča, do 21. 7. 2022.

Vir: Prometno-informacijski center za državne ceste

Namizna aplikacija Internet Explorer odhaja v pokoj

Zagotovite si nemoten vstop v svet aktualnih novic in jo nadomestite z najnovejšo verzijo Chromea, Firefoxa, Safarija ali Microsoft Edgea.